Stokke

 • Kommunen informerer
  3161 Stokke
  Sentralbord:
  33 29 50 00 33 29 50 00
  Telefaks:
  33 29 50 01 33 29 50 01
  E-post:
  postmottak@stokke.kommune.no
  Internett:
  www.stokke.kommune.no
 • Barn og familie
 • Bolig og eiendom
  • Brann
   • Brannvakta i Sandefjord
    Telefon:
    33 41 60 10 33 41 60 10
  • Byggesaker
   Telefon:
   33 29 51 00 33 29 51 00
  • Eiendomsopplysninger
   Telefon:
   33 29 51 30 33 29 51 30
  • Husbankinformasjon
   Telefon:
   33 29 51 32 33 29 51 32
  • Landbrukskontoret
   Telefon:
   33 29 51 09 33 29 51 09
  • Oppmåling
   Telefon:
   33 29 51 00 33 29 51 00
  • Vann/kloakk
   Telefon:
   33 29 51 00 33 29 51 00
   • Vakttelefon utenom arbeidstid, Brannvakta i Sandefjord
    Telefon:
    33 41 60 25 33 41 60 25
 • Helse- og legetjenester
  • Bedriftshelsetjenesten
   Telefon:
   33 36 05 50 33 36 05 50
  • Fysioterapi
   Telefon:
   33 29 55 00 33 29 55 00
  • Helsestasjon
   Telefon:
   33 29 53 40 33 29 53 40
  • Legevakten
   Telefon:
   33 31 63 50 33 31 63 50
  • PU-boliger
  • Skoletannpleie
  • Svangerskapskontroll
  • Sykehus
   • Sykehuset i Vestfold
    Telefon:
    33 34 20 00 33 34 20 00
  • Vaksinasjon
 • Kultur, idrett og fritid
 • Miljø og folkehelse
  • Avfall
   • Henting: Vesar AS
    Telefon:
    33 35 43 80 33 35 43 80
   • Levering: Veolia Miljø Gjenvinning AS
    Tranrødv. 85 ,
    3171 Sem
    Telefon:
    09 70 0 09 70 0
  • Elektrisitetsverk, beredskapsvakt
  • Mattilsynet
   • Distriktskontoret for Søndre Vestfold
    Telefon:
    06 04 0 06 04 0
  • Renovasjon
  • Renseanlegg
 • Natur og friluftsliv
  • Viltnemnda
 • Offentlige etater
  • Administrasjon
   • Rådmannskontoret
    Telefon:
    33 29 50 00 33 29 50 00
    Telefaks:
    33 29 50 01 33 29 50 01
   • Virksomhet Arealplan og Byggesak
    Telefon:
    33 29 51 00 33 29 51 00
   • Virksomhet Barnehager
    Telefon:
    33 29 56 00 33 29 56 00
   • Virksomhet Eiendom og Kommunalteknikk
    Telefon:
    33 29 51 30 33 29 51 30
   • Virksomhet Engveien-Senteret
    Telefon:
    33 29 55 90 33 29 55 90
   • Virksomhet Familie og oppvekst
    Telefon:
    33 29 53 00 33 29 53 00
   • Virksomhet Kultur
    Telefon:
    33 29 52 00 33 29 52 00
   • Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering
    Telefon:
    33 29 55 00 33 29 55 00
   • Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede
    Telefon:
    33 29 53 00 33 29 53 00
  • Etablering av Bedrift
   Telefon:
   33 29 50 00 33 29 50 00
  • Folkeregisteret
  • Kemnerkontoret/kommunekassen
   Telefon:
   33 29 50 50 33 29 50 50
  • Kirker
  • Konfliktrådet
   Telefon:
   33 04 76 18 33 04 76 18
  • Lensmann
   Telefon:
   02 80 0 02 80 0
  • Likningskontoret
  • Namsmannen
   Telefon:
   02 80 0 02 80 0
  • Overformynderi
   Telefon:
   33 29 57 02 33 29 57 02
  • Posten
   Telefon:
   81 00 07 10 81 00 07 10
  • Rådmann
   Telefon:
   33 29 50 13 33 29 50 13
  • Salgs- og skjenkebevilling
  • Skatt
   Telefon:
   33 29 50 50 33 29 50 50
 • Omsorg og rehabilitering
  • Eldresentre
   • Engveien Kafé og Catering
    Telefon:
    33 29 55 95 33 29 55 95
  • Hjemmehjelp og Hjemmesykepleie
   Telefon:
   33 29 55 50 33 29 55 50
  • Sykehjem
  • NAV arbeid
   Telefon:
   33 51 35 70 33 51 35 70
  • NAV sosial
   Telefon:
   33 51 35 70 33 51 35 70
   • NAV Flyktninger/Innvandrere
    Telefon:
    33 51 35 70 33 51 35 70
  • NAV trygd
   Telefon:
   33 51 35 70 33 51 35 70
  • Rusmiddelbruk, informasjon
   Telefon:
   33 29 53 00 33 29 53 00
  • Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
   Telefon:
   33 29 55 90 33 29 55 90
 • Skole og utdanning
  • Skolefritidsordning
  • Skoler
   • Virksomhet Bokemoa skole
    Telefon:
    33 29 57 50 33 29 57 50
   • Virksomhet Feen skole
    Telefon:
    33 29 57 40 33 29 57 40
   • Virksomhet Melsom skole
    Telefon:
    33 29 58 30 33 29 58 30
   • Virksomhet Ramsum skole
    Telefon:
    33 29 57 90 33 29 57 90
   • Virksomhet Stokke ungdomsskole
    Telefon:
    33 29 57 00 33 29 57 00
   • Virksomhet Vear skole
    Telefon:
    33 29 58 00 33 29 58 00
   • Virksomhet Vennerød skole
    Telefon:
    33 29 58 60 33 29 58 60
   • Stokke kommunale voksenopplæring
    Telefon:
    33 29 53 60 33 29 53 60
  • Videregående skoler
   • Melsom videregående skole
    Telefon:
    33 36 39 00 33 36 39 00
   • Gjennestad gartnerskole
    Telefon:
    33 36 36 00 33 36 36 00
 • Sosiale tjenester
 • Vei og trafikk
  • Flyplasser
   • Sandefjord lufthavn
    Torp
    Telefon:
    33 42 70 00 33 42 70 00
 • HELSE
  • Incest
   • Stokke
    • Incestsenteret i Vestfold
     Telefon:
     80 05 70 00 80 05 70 00

     Døgnåpent for kvinner, menn og barn

  • Krisesenter for kvinner
   • Stokke
    • Krisesenteret i Vestfold
     Telefon:
     33 35 91 91 33 35 91 91
  • Legevakt
   • Stokke
    • Legevakt Tønsberg og omegn
     Telefon:
     33 31 63 50 33 31 63 50
 • NYTTIGE TELEFONNUMMER
  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
   • Stokke
    • Brannvakta i Sandefjord
     Telefon:
     33 41 60 10 33 41 60 10
  • Fylkeskommune
  • Politi og lensmann
   • Stokke
    • Politiet
     Telefon:
     02 80 0 02 80 0
 • HER KAN DU FÅ HJELP
  • Barnevern
   • Stokke
    • Barnevernvakten i Vestfold
     Telefon:
     33 31 02 03 33 31 02 03
  • Helsetjenesten
  • Konfliktrådet
   • Stokke
    • Konfliktrådet i Vestfold
     Telefon:
     33 04 76 18 33 04 76 18
 • TILBUD I KOMMUNEN
  • Bibliotek
   • Stokke
    • Stokke bibliotek
     Telefon:
     33 29 52 20 33 29 52 20

     Åpningstider:
     Mand. kl. 11.00-19.00
     Tirsd., onsd.og torsd. kl. 11.00-16.00
     fred. stengt, Lørd. kl. 10.00-14.00

  • Kommune