Stokke

 • Kommunen informerer
  3161 Stokke
  Sentralbord:
  33 29 50 00 33 29 50 00
  Telefaks:
  33 29 50 01 33 29 50 01
  E-post:
  postmottak@stokke.kommune.no
  Internett:
  www.stokke.kommune.no
 • Barn og familie
 • Bolig og eiendom
  • Brann
   • Brannvakta i Sandefjord
    Telefon:
    33 41 60 10 33 41 60 10
  • Byggesaker
   Telefon:
   33 29 50 00 33 29 50 00
  • Eiendomsopplysninger
   Telefon:
   33 29 50 00 33 29 50 00
  • Husbankinformasjon
   NAV:
   55 55 33 33 55 55 33 33
  • Landbrukskontoret
   Telefon:
   33 43 81 00 33 43 81 00

   Stokke Landbrukskontor er lokalisert i
   Andebu kommune

  • Oppmåling
   Telefon:
   33 29 50 00 33 29 50 00
  • Vann/kloakk
   Telefon:
   33 29 50 00 33 29 50 00
   • Vakttelefon utenom arbeidstid
    Telefon:
    33 29 51 60 33 29 51 60
 • Helse- og legetjenester
  • Bedriftshelsetjenesten
   Telefon:
   33 36 05 50 33 36 05 50
  • Fysioterapi
   Telefon:
   33 29 55 00 33 29 55 00
  • Helsestasjon
   Telefon:
   33 29 53 40 33 29 53 40
  • Legevakten
   Telefon:
   33 31 63 50 33 31 63 50
  • PU-boliger
  • Skoletannpleie
  • Svangerskapskontroll
  • Sykehus
   • Sykehuset i Vestfold
    Telefon:
    33 34 20 00 33 34 20 00
  • Vaksinasjon
  • Salgs- og skjenkebevilling
   • Sektor Helse, velferd og omsorg
    Telefon:
    33 29 53 00 33 29 53 00
 • Kultur, idrett og fritid
 • Miljø og folkehelse
  • Avfall
   • Henting: Vesar AS
    Telefon:
    33 35 43 80 33 35 43 80
   • Levering: Norsk Gjenvinning
    Tranrødv. 93 ,
    3171 Sem
    Telefon:
    09 70 0 09 70 0
  • Elektrisitetsverk, beredskapsvakt
  • Mattilsynet
   • Distriktskontoret for Søndre Vestfold
    Telefon:
    06 04 0 06 04 0
  • Renovasjon
  • Renseanlegg
 • Natur og friluftsliv
  • Viltnemnda
   • Landbrukskontoret
    Andebu kommune:
    33 43 81 00 33 43 81 00
 • Offentlige etater
  • Folkeregisteret
  • Kirker
  • Konfliktrådet
   Telefon:
   33 04 76 18 33 04 76 18
  • Lensmann
   Telefon:
   02 80 0 02 80 0
  • Likningskontoret
  • Namsmannen
   Telefon:
   33 34 44 00 33 34 44 00
  • Overformynderi
   Besøksadresse: Statens Park hus I, Anton Jensensgt. 4
   Postadresse: ,
   3103 Tønsberg
   Telefon:
   33 37 10 00 33 37 10 00
  • Posten
   Telefon:
   81 00 07 10 81 00 07 10
  • Skatteoppkrever
   Telefon:
   33 06 10 00 33 06 10 00
 • Omsorg og rehabilitering
  • Eldresentre
   • Engveien Kafé og Catering
    Telefon:
    33 29 55 95 33 29 55 95
  • Hjemmehjelp og Hjemmesykepleie
   Telefon:
   33 29 55 50 33 29 55 50
  • Sykehjem
  • NAV arbeid
   Telefon:
   55 55 33 33 55 55 33 33
  • NAV sosial
   Telefon:
   55 55 33 33 55 55 33 33
   • NAV Flyktninger/Innvandrere
    Telefon:
    55 55 33 33 55 55 33 33
  • NAV trygd
   Telefon:
   55 55 33 33 55 55 33 33
  • Rusmiddelbruk, informasjon
   Telefon:
   33 29 53 00 33 29 53 00
  • Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
   Telefon:
   33 29 55 90 33 29 55 90
 • Skole og utdanning
  • Skolefritidsordning
  • Skoler
  • Videregående skoler
   • Melsom videregående skole
    Telefon:
    33 36 39 00 33 36 39 00
   • Gjennestad gartnerskole
    Telefon:
    33 36 36 00 33 36 36 00
 • Sosiale tjenester
 • Vei og trafikk
  • Flyplasser
   • Sandefjord lufthavn
    Torp
    Telefon:
    33 42 70 00 33 42 70 00
 • VIKTIGE TELEFONNUMMER
  • Brannvesenet
   • Stokke
    • Brannvakta i Sandefjord
     Telefon:
     33 41 60 10 33 41 60 10
     For brann og akutt forurensning, ring:
     11 0 11 0
  • Legevakt
   • Stokke
    • Legevakt Tønsberg og omegn
     Telefon:
     33 31 63 50 33 31 63 50
     For lege og ambulanse, ring:
     11 3 11 3
  • Politi og lensmann
   • Stokke
    • Politiet
     Telefon:
     02 80 0 02 80 0
     For politi og redningssentral, ring:
     11 2 11 2
 • HELSE
  • Incest
   • Stokke
    • Incestsenteret i Vestfold
     Telefon:
     80 05 70 00 80 05 70 00

     Døgnåpent for kvinner, menn og barn

  • Krisesenter
   • Stokke
    • Krisesenteret i Vestfold
     Telefon:
     33 35 91 91 33 35 91 91
 • NYTTIGE TELEFONNUMMER
  • Fylkeskommune
  • Taxi
   • Stokke
 • BARN OG UNGDOM
  • Barnevern
   • Stokke
    • Barnevernvakten i Vestfold
     Telefon:
     33 31 02 03 33 31 02 03
  • Bibliotek
   • Stokke
    • Stokke bibliotek
     Telefon:
     33 29 52 20 33 29 52 20

     Åpningstider:
     Mand.-torsd. kl. 11-17
     Fred. stengt
     Lørd. kl. 10-14

  • Helsetjenesten
  • Konfliktrådet
   • Stokke
    • Konfliktrådet i Vestfold
     Telefon:
     33 04 76 18 33 04 76 18