Oslo

 • Viktige telefoner
  • Alarmtelefon for barn og unge
   Gratis telefon:
   11 61 11 11 61 11
   Fra utlandet:
   00 47 95 41 17 55 00 47 95 41 17 55
   Sms:
   417 16 111 417 16 111
   E-post:
   alarm@116111.no
   Hjemmeside:
   www.116111.no

   Alarmtelefonen er en nasjonal, gratis nødtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og mishandling.
   Alle som er bekymret, eller har mistanke om at barn og unge utsettes for vold, kan ringe Alarmtelefonen.

  • Barnevernsvakten
   Hammersborggata 12, Sentrum politistasjon ,
   0180 OSLO
   Telefon:
   22 70 55 80 22 70 55 80
   Telefon:
   22 70 55 81 22 70 55 81
   Mobil:
   928 38 328 928 38 328
   Tvangsekteskap:
   22 70 55 87 22 70 55 87
   Telefaks:
   22 70 55 82 22 70 55 82
   E-post:
   postmottak.bvv@bfe.oslo.kommune.no
  • Brann, ulykker og akutt forurensing
   Telefon:
   11 0 11 0
  • Giftinformasjon
  • Legevakt
   • Legevakten
    Storgata 40 ,
    0182 OSLO
    Telefon:
    22 93 22 93 22 93 22 93
    Hjemmeside:
    www.legevakten.oslo.kommune.no
    • Medisinsk nødtelefon
     Telefon:
     11 3 11 3
    • Sosial vakttjeneste / voldtektsmottaket
     Telefon:
     23 48 70 90 23 48 70 90
    • Legevaktens ekspedisjon
     Telefon:
     23 48 70 00 23 48 70 00
   • Legevaktbaser
    • Nord:
     Erich Mogenssøns vei 38 (Linderud senter) ,
     0594 OSLO
     Telefon:
     22 93 22 93 22 93 22 93
    • Syd/øst:
     Ryenstubben 3 ,
     0679 OSLO
     Telefon:
     22 93 22 93 22 93 22 93
  • NAVs Økonomirådstelefon
   Gratis fra fasttelefon:
   80 04 53 53 80 04 53 53
  • RUStelefonen
   Telefon:
   08 58 8 08 58 8
   Hjemmeside:
   www.rustelefonen.no
  • Tannlegevakt
   • Oslo kommunale tannlegevakt
    Galleri Oslo, Schweigaards gate 6 gulv 3 ,
    0191 OSLO
    Telefon:
    22 67 30 00 22 67 30 00

    Åpningstider: Alle dager, kl. 19.00-22.00,
    lørdag, søndag samt hellig- og høytidsdager også kl. 11.00-14.00.
    Julaften og nyttårsaften kl. 11.00-16.00.

  • Vakttelefoner
   • Alternativ til Vold
    Telefon:
    22 40 11 10 22 40 11 10
    Telefaks:
    22 40 11 11 22 40 11 11
    • Anonyme Alkoholikere i Oslo
     Telefon:
     22 20 87 67 22 20 87 67
     Hjemmeside:
     www.anonymealkoholikere.no
    • Arbeidslivstelefonen (Mental Helse)
     Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00, tirsdag og torsdag kl. 12.00-18.00:
     81 54 45 44 81 54 45 44
   • Bekymringstelefonen – voksne for barn
    Telefon:
    81 00 39 40 81 00 39 40
    E-post:
    bekymring@vfb.no
    Hjemmeside:
    www.vfb.no
   • Kirkens SOS
    Døgnåpent:
    81 53 33 00 81 53 33 00
   • Kreftforeningen - kreftlinjen
    Telefon:
    80 04 82 10 80 04 82 10
   • Landsforbundet mot stoffmisbruk
    Telefon:
    81 50 02 05 81 50 02 05
   • Landsforening for voldsofre
    Mobil:
    902 03 464 902 03 464
   • Mannstelefonen
    Telefon:
    22 41 90 16 22 41 90 16
   • Mental Helse hjelpetelefon
    Døgnåpent:
    81 03 00 30 81 03 00 30
    • Oslo krisesenteret for kvinner og barn
     Døgnåpent:
     22 48 03 80 22 48 03 80
   • Oppsøkende tjenester for rusmiddelavhengige over 18 år.
    Telefon:
    23 42 72 50 23 42 72 50
   • Reform – ressurssenter for menn
    Telefon:
    22 34 09 50 22 34 09 50
   • Røde Kors Telefonen for barn og ungdom
    Gratis grønt nummer som også gjelder fra mobiltelefon:
    80 03 33 21 80 03 33 21
    Internett:
    www.korspahalsen.no
    • SEIF - selvhjelp for innvandrere og flyktninger
     Telefon:
     22 03 48 30 22 03 48 30
    • Røde Kors Oslo - telefonen om tvangsekteskap
     Telefon:
     81 55 52 01 81 55 52 01
   • Seksjon for sosialpediatri og tverrfaglige tjenester
    Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30:
    23 01 55 10 23 01 55 10
   • Sosial vakttjeneste
    Døgnåpent:
    23 48 70 90 23 48 70 90
   • Støttesenter mot incest – kvinner/menn
    Telefon:
    23 31 46 50 23 31 46 50
    Hjemmeside:
    www.sentermotincest.no
   • Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige
    Telefon:
    22 99 34 90 22 99 34 90
   • Vern for eldre
    Landsdekkende grønt nummer:
    80 03 01 96 80 03 01 96

    Ved overgrep / krenkelser i eget hjem eller på institusjon

   • Voldtektsmottaket (Legevakten)
    Døgnåpent:
    23 48 70 90 23 48 70 90
 • Bydelen og kommunen
  • 15 bydeler
  • Bydelsutvalget
  • Bystyret
  • Byrådet
  • Etater og foretak
  • Offentlighet og innsyn
  • Klager
  • Tilsynsutvalg
 • Tilbud til alle
  • Apotek
   • Vaktapotek:
    • Apotek 1 Legevakten - døgnåpent
     Storg. 40 ,
     0182 OSLO
     Telefon:
     22 98 87 20 22 98 87 20
     Telefaks:
     22 98 87 21 22 98 87 21
    • Apotek 1 Sagene
     Grimstadgata 21 ,
     0464 OSLO
     Telefon:
     22 02 80 40 22 02 80 40

     Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09.00-21.00,
     lørdag kl. 09.00-20.00 og søndag kl. 17.00-20.00.

    • Apotek 1 Sfinxen
     Bogstadveien 51 ,
     0366 OSLO
     Telefon:
     22 85 39 50 22 85 39 50

     Åpningstider: Mandag – fredag kl. 09.00-21.00, lørdag kl. 09.00-20.00 og søn.- og helligdager kl. 17.00-20.00.

    • Vitusapoteket Jernbanetorvet - døgnåpent
     Jernbanetorget 4 B ,
     0154 OSLO
     Telefon:
     23 35 81 00 23 35 81 00
     Telefaks:
     23 35 81 01 23 35 81 01
  • Arbeid
   • NAV arbeid
    Se NAVs hjemmeside for ledige stillinger og informasjon, eller ta kontakt med NAV lokalt.:
    www.nav.no
   • NAV Arbeidslivssenter, Oslo
    Øvre Slottsgate 11 ,
    0157 OSLO
    Telefon:
    21 06 76 50 21 06 76 50
    Telefaks:
    21 06 76 51 21 06 76 51
    • Dagsjobbformidlingen
     Øvre Slottsgate 11 ,
     0157 OSLO
     Telefon:
     21 06 76 63 21 06 76 63
     For arbeidsgivere som vil melde inn oppdrag:
     21 06 76 50 21 06 76 50
  • Asfaltering
   • Samferdselsetaten
    Strømsveien 102
    0609 OSLO
    Kundesenter: Døgnåpen vakttelefon:
    81 00 01 90 81 00 01 90
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@sam.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.sam.oslo.kommune.no

    Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.35,
    onsdag kl. 08.00-15.00
    Samferdselsetaten har ansvaret for asfaltering og lapping av asfalthull i alle kommunale gater, veier, fortau og gang- og sykkelveier.

  • Avfall
   • Friluftsetaten
    Sommerrogata 1, inngang Inkognitogata
    0115 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 42 70 01 23 42 70 01
    Internett:
    www.fri.oslo.kommune.no

    Renovasjon i de større sammenhengende friområder/turveier/strandområder og i de store
    byparkene som St. Hanshaugen, Frognerparken, Tøyen kulturpark og Akerselva.
    Bydelene har ansvaret for renovasjon i lokale parker og nærmiljøanlegg.

   • Renovasjonsetaten
    Gjerdrums vei 10 B
    0404 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Kundeservice::
    23 48 36 50 23 48 36 50
    Telefaks:
    23 48 36 01 23 48 36 01
    Internett:
    www.ren.oslo.kommune.no

    Renovasjonsetaten er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering. Tømming og transport av husholdningsavfall utføres av private renovasjonsfirmaer for Renovasjonsetaten etter anbud.

    • Gjenbruksstasjoner:
     • Grønmo
      Sørliveien 1 ,
      1279 OSLO

      Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07.30-19.30,
      lørdag 09.00-14.30.

     • Haraldrud
      Haraldrudveien 18, inng. Brobekkveien 87 ,
      0581 OSLO

      Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07.30-19.30,
      lørdag 09.00-14.30.

    • Levering av hageavfall:
     • Grefsen
      Kapellveien 118 ,
      0493 OSLO

      Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07.30-19.30,
      lørdag kl. 09.00-15.30.

     • Grønmo
      Sørliveien 1 ,
      1279 Oslo

      Åpningstid: Mandag - fredag, kl. 07.30-19.30,
      lørdag 09.00-14.30.

     • Haraldrud
      Haraldrudveien 18, inng. Brobekkveien 87 ,
      0581 Oslo
      Sesongåpning blir kunngjort på:
      www.ren.oslo.kommune.no
    • Minigjenbruksstasjoner:
     • Grefsen
      Kapellveien 118 ,
      0493 OSLO

      Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07.30-19.30,
      lørdag kl. 09.00-15.30

     • Pilestredet Park, Bydel St. Hanshaugen
      Stensberggaten 20 ,
      0170 OSLO

      Åpningstid: Tirsdag og torsdag kl. 16.30-20.00

     • Sofienbergparken, Bydel Grünerløkka
      Helgesens gate 56-58 ,
      0558 OSLO
      Telefon:
      22 38 20 01 22 38 20 01
      Telefon:
      80 04 90 55 80 04 90 55

      Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-14.00, tirsdag og torsdag også kl. 17.00-20.00.
      1. oktober 2009 begynte trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo. 20 000 husstander kildesorterer nå matavfall i grønne poser og plastemballasje i blå poser. Det er i første
      omgang husstander i områder i bydelene Alna, Bjerke, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Stovner og Østensjø som er med. Innen utgangen av 2011 er hele byen med.
      1. februar 2010 starter de neste 18.000 husstandene på Nordberg, Korsvoll, Ullevål Hageby og områder på Majorstua og Adamstuen, i tillegg til områder på Furuset,
      Lindeberg, Høybråten, Grorud, Romsås og Sinsen.

      Se www.ren.oslo.kommune.no for mer informasjon om utvidet kildesortering av matavfall og plastemballasje.

  • Bad
   • Idrettsetaten
    Grensen 13
    0106 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    22 64 43 78 22 64 43 78
    Hjemmeside:
    www.idrettsetaten.oslo.kommune.no
    • Bøler bad
     Bølerlia 3 B ,
     0691 OSLO
     Telefon:
     22 26 67 55 22 26 67 55
    • Frognerbadet
     Middelthuns gate 28 ,
     0368 OSLO
     Telefon:
     23 27 54 50 23 27 54 50
    • Furuset bad
     Trygve Lies plass 3 ,
     1152 OSLO
     Telefon:
     23 47 92 90 23 47 92 90
    • Holmlia bad
     Holmlia sentervei 34 ,
     1255 OSLO
     Telefon:
     22 61 11 50 22 61 11 50
    • Nordtvet bad
     Gårdsveien 4 ,
     0952 OSLO
     Telefon:
     22 82 05 50 22 82 05 50
    • Romsås bad
     Romsås Senter 1 ,
     0970 OSLO
     Telefon:
     23 42 10 90 23 42 10 90
    • Sogn bad
     Sognsveien 80 ,
     0855 OSLO
     Telefon:
     22 23 26 43 22 23 26 43
    • Tøyenbadet
     Helgesens gate 90 ,
     0563 OSLO
     Telefon:
     23 46 22 90 23 46 22 90
    • Vestkantbadet
     Sommerrogaten 1 ,
     0255 OSLO
     Telefon:
     22 56 05 66 22 56 05 66
  • Begravelse - gravferd
   • Gravferdsetaten
    Akersbakken 32
    0131 OSLO
    Telefon:
    23 36 56 00 23 36 56 00
    Telefaks:
    23 36 56 90 23 36 56 90

    Etaten har ansvar for krematorium og gravkapeller, kirkegårder og gravlunder. Etaten påtar seg planting og stell av graver mot betaling. Avtale om gravsted og festeavgift
    tas opp direkte med den aktuelle gravlunden.

  • Bevillinger
   • Næringsetaten
    Tollbugata 27 (inngang Ø. Slottsgate)
    0106 OSLO
    Kundetorg:
    23 46 00 10 23 46 00 10
    Servicekontoret for næringslivet:
    23 46 01 11 23 46 01 11
    Bevillingsseksjonen::
    23 46 00 66 23 46 00 66
    Transportsaker::
    23 46 01 00 23 46 01 00
    Kontrollseksjonen::
    23 46 00 99 23 46 00 99
    E-post:
    postmottak@naringsetaten.oslo.kommune.no

    Næringsetaten behandler søknader om bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven, og søknader om konsesjon etter lov om film og videogram.
    Etaten gir informasjon og veiledning innenfor disse områdene, og driver kontrollvirksomhet i henhold til ovennevnte lover. Etaten har også ansvar for løyvesaker etter yrkestransportloven.
    Dessuten avholder Næringsetaten kunnskaps- og etablererprøven.
    Etaten gir informasjon og veiledning til bedrifter og etablerere i Oslo, og holder kurs og temakvelder.
    Næringsetaten er delegert myndighet etter lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingsloven). Loven pålegger bedrifter med mer enn 30 ansatte å
    melde fra til fylkeskommunen om en planlagt nedlegging.
    Næringsetaten forvalter også ordningen med vertskapsbevis i Oslo. Formålet med ordningen
    er å synliggjøre serveringssteder som har forpliktet seg til å drive etter gjeldende lover og regler. Vertskapsbeviset er både en berømmelse for god drift og en veileder for innbyggere og besøkende.

  • Bibliotek
   • Kulturetaten
    Olav Vs gate 4
    0116 OSLO
    Telefon:
    23 46 20 00 23 46 20 00
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 46 20 01 23 46 20 01
    E-post:
    postmottak@kul.oslo.kommune.no
    • Deichmanske bibliotek, hovedbiblioteket
     Arne Garborgs plass 4 ,
     0179 OSLO
     Telefon:
     23 43 29 00 23 43 29 00
     Telefaks:
     22 11 33 89 22 11 33 89

     Deichmanske bibliotek - Oslo kommunes bibliotek og Norges største folkebibliotek. Tjenestene står til disposisjon for alle - enkeltpersoner så vel som institusjoner,
     skoleelever og studenter, næringsliv og offentlig forvaltning.

     • Avis- og tidsskrifttjenesten
     • Barne- og ungdomsavdelingen
     • Skoleavdelingen
     • Musikkavdelingen
     • Utlåns- og referansetjenesten
  • Bolig
   • Boligbygg Oslo KF
    Wergelandsveien 1 - 3 ,
    0167 OSLO
    Kundesenter:
    81 54 82 15 81 54 82 15
    Telefaks:
    23 46 05 01 23 46 05 01
    E-post:
    postmottak@boligbygg.no

    Åpningstider:
    Besøk: Mandag – fredag kl. 09.00-14.00
    Telefon: Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
    Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ansvar for over 10 200 kommunale boliger.
    Bydelene i Oslo tildeler kommunale boliger. Det gjøres på bakgrunn av kriterier vedtatt av Oslo bystyre. Boligbygg stiller boliger til disposisjon for bydelene og inngår
    leiekontrakt med den enkelte beboer.

   • Startlån
    For mer informasjon om startlån til bolig, se Helse- og velferdsetatens hjemmeside.:
    www.hev.oslo.kommune.no
   • Ungbo
  • Brann
   • Brann- og redningsetaten
    Arne Garborgs plass 1 ,
    0179 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefon til mannskap etter kl. 15.35:
    23 46 96 00 23 46 96 00
   • Brann, ulykker og akutt forurensing
    Telefon:
    11 0 11 0
  • Brøyting/strøing/snørydding
   • Samferdselsetaten
    Strømsveien 102
    0609 OSLO
    Kundesenter: Døgnåpen vakttelefon:
    81 00 01 90 81 00 01 90
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@sam.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.sam.oslo.kommmune.no
    E-post:
    www.vegvesen.no

    Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.35,
    onsdag kl. 08.00-15.00
    Samferdselsetaten ansvaret for brøyting av alle kommunale gater, veier og gang- og sykkelveier i Oslo. Fortauene innenfor Ring 1 har gårdeierne ansvaret for å brøyte,
    mens Samferdselsetaten har ansvaret utenfor Ring 1.
    Statens vegvesen har ansvaret for brøyting på riksveiene.

  • Byggesaker - Eiendomsopplysninger
   • Plan- og bygningsetaten
    Vahls gate 1 ,
    0187 OSLO
    Telefon:
    02 18 0 02 18 0
    Hjemmeside:
    www.pbe.oslo.kommune.no

    Skal du bygge? Ønsker du innsyn i plansaker?
    Kontakt kundesenter, eller se våre nettsider.

    • Kundesenterets veiledningstjeneste
     Kundesenterets veiledningstjeneste:
     23 49 10 00 23 49 10 00
     Telefaks:
     23 49 10 01 23 49 10 01
     Sentralbord:
     02 18 0 02 18 0

     Åpningstider: Mandag - onsdag og fredag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 12.00-18.00
     Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede areal- og transportplanlegging, plan- og byggesaks- behandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.
     Etaten har i dag i overkant av 400 ansatte.

  • Bysykler
   Har du spørsmål, kan du ringe kundeservice hverdager mellom kl. 08.00-18.00:
   81 50 02 50 81 50 02 50
   Telefon:
   22 02 34 43 22 02 34 43
   E-post:
   bysykkel@clearchannel.no
   Internett:
   www.oslobysykkel.no
  • Containere
   • Utplassering på gategrunn
    • Trafikketaten
     Ulvenveien 90 ,
     0581 OSLO
     Døgnåpen vaktsentral:
     23 48 21 00 23 48 21 00

     Trafikketaten har ansvar for ordningen med utleie av gategrunn til utplassering av containere.

  • Familiekontakt
   • Home-Start Familiekontakten, Blå Kors
    Blå Kors Senter::
    22 99 49 00 22 99 49 00
    Mobil:
    977 33 762 977 33 762
    E-post:
    nina@bks.no
    Hjemmeside:
    www.home-start-norge.no

    Home-Start Blå Kors gir tilbud om støtte fra frivillige familiekontakter til spedbarnsfamilier som er i en vanskelig livssituasjon. Målsettingen med hjelpen er å forebygge
    stress og psykiske belastninger hos barn og foreldre. Prosjektet heter Starthjelp ved livets begynnelse, er byomfattende og eies av Blå Kors Senter i Blå Kors Øst AS.
    Home-Start er et forebyggende familiestøtte- program basert på frivillig hjelp hjemme hos familien. Frivillige familiekontakter besøker en familie en gang pr. uke i 2-4 timer.
    Frivillighet i Home-Start Blå Kors handler om vennskap, aktiv lytting, omsorg og støtte på familiens premisser. Familiekontaktene kurses og mottar veiledning og
    oppfølging fra fagutdannet koordinator.
    For henvendelse om familier: Koordinator Nina Grelland.

   • Home-Start Familiekontakten, Oslo Sanitetsforening
    Solskinnsveien 12 ,
    0376
    Telefon:
    23 22 21 15 23 22 21 15
    Telefon:
    23 22 21 16 23 22 21 16
    Internett:
    www.osf.no
    Hjemmeside:
    www.home-start-norge.no
    Hjemmeside:
    www.vfb.no
    Hjemmeside:
    www.helseogreh.no

    Oslo Sanitetsforening gir et tilbud til bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene og Vestre Aker.
    Se aktuelle webadresser under for mer informasjon:

  • Familierådgivning
   Internett:
   www.bufetat.no
  • Feiing av piper og ildsteder
   • Brann- og redningsetaten
    Arne Garborgs pl. 1 ,
    0179 OSLO
    • Feietjenesten
     Østre Aker vei 60 ,
     0581 OSLO
     Telefon:
     23 46 97 70 23 46 97 70
     Telefaks:
     23 46 97 80 23 46 97 80

     Alle installasjoner eller forandringer på skorstein og ildsted skal meldes til Brann- og redningsetaten v/ seksjon for feiing og tilsyn.

  • Flytting
   • Skatt Øst - Oslo
    Schweigaards gate 17
    0134 OSLO
    Ring gratis til Skatteetaten.:
    80 08 00 00 80 08 00 00
    Fra utlandet:
    00 47 22 07 70 00 00 47 22 07 70 00

    På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere
    selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

  • Forliksrådet
  • Friluftsliv
   • Friluftsetaten
    Sommerrogata 1, inngang Inkognitogata
    0115 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 42 70 01 23 42 70 01
    Internett:
    www.fri.oslo.kommune.no

    Etaten arbeider for at Oslos innbyggere i sin hverdag skal ha muligheter til å drive friluftsliv og fysisk aktivitet.
    Friluftsetaten har ansvar for øyer og badestrender, inkl. Ingierstrand i Oppegård kommune.
    I vintersesongen preparerer Friluftsetaten til sammen 340-350 kilometer skiløyper i den bynære delen av Marka som forvaltes av kommunen (kommuneskogen).
    Oslo kommune eier 11 sportsstuer (markastuer) i kommunens skoger. Sportsstuene forvaltes av Friluftsetaten, som leier dem ut til private bestyrere.
    Tre av sportsstuene ligger i Østmarka,fire i Nordmarka og fire i Lillomarka.

    Friluftsetaten tilbyr gratis kart og brosjyrer om dyreliv og turtips.

  • Fysioterapi
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
   For en samlet oversikt over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, se:
   www.hev.oslo.kommune.no
  • Gatelys
   • Samferdselsetaten
    Strømsveien 102
    0609 OSLO
    Vakttelefon:
    81 00 01 90 81 00 01 90

    Ser du gatelys som har blitt mørke - ring Samferdselsetatens vakttelefon

  • Graving i gate og vei
  • Husleieregulerte boliger
   For mer informasjon:
   916 67 031 916 67 031
  • Idrett
  • Informasjonstjeneste
   • Oslo kommune - 02 180
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0

    Åpningstid: Mandag – fredag fra kl. 08.00-17.00

    • Informasjonssenteret i Rådhuset
     Rådhuset, inngang sjøsiden ,
     0037 OSLO
     Telefon:
     23 46 15 00 23 46 15 00
     E-post:
     informasjonssenteret@radhuset.oslo.kommune.no

     Informasjonssenteret i Rådhuset svarer på spørsmål som gjelder Oslo kommunes tjenestetilbud og ansvarsområder, og kan også veilede videre til andre offentlige instanser.
     I Informasjonssenteret finner du sakskart og protokoller til politiske møter, aktuelle reguleringsplaner og et rikholdig brosjyremateriale.

    • Norge.no (Opplysningstjenesten i Staten)
     Skrivarvegen 2 ,
     6863 LEIKANGER
     (gratis grønt nr.):
     80 03 03 00 80 03 03 00
     E-post:
     info@norge.no
     Internett:
     www.norge.no

     Åpningstid: Mandag – fredag fra kl. 08.00-16.00

  • Inntauing av bil
   • Trafikketaten
    Ulvenveien 90 ,
    0581 OSLO
    Telefon:
    23 48 21 50 23 48 21 50

    Inntauingsanlegget - døgnåpent

  • Juridisk rådgivning
   • Advokatvakten
    Juristenes Hus, Kr. Augusts gate 9 gulv 1 ,
    0164 OSLO
   • Fri rettshjelp
    Storg. 19
    0028 OSLO
    Hjemmebesøk kan bestilles på tlf.:
    23 48 79 00 23 48 79 00
    Telefaks:
    23 48 79 01 23 48 79 01

    Åpningstider: Mandag – fredag fra kl. 08.00-15.30 (med timeavtale)
    Mandag – torsdag kl. 16.00-19.00 (uten timeavtale)
    Vedr. hjemmebesøk:
    Er du forhindret fra å møte på vårt kontor på grunn av sykdom, funksjonshemning eller lignende grunn, kan det avtales besøk i hjem/institusjon.

   • JURK - juridisk rådgivning for kvinner
    Arbins gate 7 ,
    0253 OSLO
    Telefon:
    22 84 29 50 22 84 29 50
    Hjemmeside:
    www.jurk.no

    Telefonvakt: Mandag og onsdag kl. 09.00-15.00, tirsdag kl. 17.00-20.00.
    Klientmottak: Tirsdag kl. 12.00-15.00 og
    kl. 17.00-20.00.

   • JUSS-BUSS - jusstudentenes rettsinformasjon
    Arbins gate 7 ,
    0253 OSLO
    Telefon:
    22 84 29 00 22 84 29 00
    Telefaks:
    22 84 29 01 22 84 29 01

    Mottak av nye klienter:
    Mandag kl. 10.00-15.00 og torsdag kl. 17.00-20.00.

  • Kinoer
  • Kirker
   • Kirkelig fellesråd i Oslo
    Akersbakken 32
    0131 OSLO
    Telefon:
    23 62 90 00 23 62 90 00
    Hjemmeside:
    www.oslo.kirken.no

    Etaten har forvaltningsansvaret for kirker i Oslo.

  • Kompost
   • Renovasjonsetaten
    Gjerdrumsvei 10 B
    0404 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Kundeservice:
    23 48 36 50 23 48 36 50
    Internett:
    www.ren.oslo.kommune.no

    Hageavfallet som du leverer blir hagekompost. Jordforbedringsmiddelet er godkjent av Mattilsynet i klasse 1.

  • Konfliktråd
   • Konfliktrådene i Oslo og Akershus
    Teatergata 5
    0030 OSLO
    Telefon:
    22 03 25 30 22 03 25 30
    Telefaks:
    22 03 25 31 22 03 25 31
    E-post:
    oak@konfliktraadet.no
    Hjemmeside:
    www.konfliktraadet.no

    En statlig tjeneste som tilbys over hele landet.
    Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis, og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.
    Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning.

  • Kultur/historie
   • Kulturetaten
    Olav Vs gate 4
    0116 OSLO
    Telefon:
    23 46 20 00 23 46 20 00
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 46 20 01 23 46 20 01
    Hjemmeside:
    www.kulturetaten.oslo.kommune.no
   • Byantikvaren
    Maridalsveien 3
    0505 OSLO
    Telefon:
    23 46 02 95 23 46 02 95
    Telefaks:
    23 46 02 51 23 46 02 51
   • Byarkivet
    Maridalsveien 3 ,
    0178 OSLO
    Telefon:
    23 46 03 50 23 46 03 50
    E-post:
    postmottak.byarkivet@kul.oslo.kommune.no
    Hjemmeside:
    www.byarkivet.oslo.kommune.no
   • Oslo Bymuseum
    Frognerveien 67 ,
    0266 OSLO
    Telefon:
    23 28 41 70 23 28 41 70
   • Oslo Ladegård
    Oslo gate 13 ,
    0192 OSLO
    Telefon:
    22 19 44 68 22 19 44 68
    E-post:
    oslo.ladegard@kul.oslo.kommune.no
   • Rådhuset
    0037 OSLO
    Telefon:
    02 18 0 02 18 0
   • Oslo kommunes museer og samlinger:
    • Kunst i Oslo og Munch-museet
     Tøyengata 53 ,
     0578 OSLO
     Telefon:
     23 49 35 00 23 49 35 00
     Telefaks:
     23 49 35 01 23 49 35 01
    • Stenersenmuseet
     Munkedamsveien 15, inng. Konserthusterrassen ,
     0250 OSLO
     Telefon:
     23 49 36 00 23 49 36 00
     Telefaks:
     23 49 36 10 23 49 36 10

     Mandag stengt

    • Vigeland-museet
     Nobels gate 32 ,
     0268 OSLO
     Telefon:
     23 49 37 00 23 49 37 00
     Telefaks:
     23 49 37 01 23 49 37 01
    • Vigelandsparken
     Frognerveien 67, inngang Kirkeveien ,
     0266 OSLO
     Besøkssenteret:
     22 13 54 90 22 13 54 90
    • Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus
     Maridalsveien 120, Vøienvolden gård ,
     0461 OSLO
     Mobil:
     970 05 858 970 05 858
    • Oslo Byes Vel
     Grev Wedels plass 1 ,
     0151 Oslo
     Telefon:
     22 40 50 90 22 40 50 90
     Telefaks:
     22 40 50 91 22 40 50 91
     E-post:
     post@oslobyesvel.no
     Hjemmeside:
     www.oslobyesvel.no

     Åpningstid: Mandag - fredag fra kl. 09.00-15.00
     Selskabet for Oslo Byes Vel/Tidsskriftet St. Hallvard: Oslo Byes Vel er en forening stiftet 29. mai 1811. Opprinnelig velforening for Christiania. Nåværende interessefelt omfatter
     hele Oslo. Har to sentrale oppgaver: Gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo gjennom Oslo-tidsskriftet St. Hallvard, kulturhistoriske skilt, byvandringer og bokutgivelser.
     Være en urban miljøorganisasjon og arbeide for å ta vare på det vi liker ved Oslo.

  • Legater
   • Overformynderiet
    Møllergaten 16
    0028 OSLO
    Telefon:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@ofm.oslo.kommune.no

    Åpningstid: mandag-fredag: Kl. 10.00-14.30
    Overformynderiets hovedoppgaver:
    Forvalte umyndige og hjelpetrengendes midler
    Oppnevne verger/hjelpeverger.
    Føre tilsyn og kontroll med verger/hjelpevergers økonomiske disposisjoner.
    Gi råd og veiledning ved spørsmål knyttet til Overformynderiets forvaltning og ansvarsområder
    Ivareta den umyndige/hjelpetrengendes juridiske og
    økonomiske rettigheter i henhold til gjeldende regelverk.
    Administrere og forvalte kommunale legater og stiftelser.

  • Leger
   Fastlegetelefonen:
   81 05 95 00 81 05 95 00
   Internett:
   www.nav.no
   • Fastlegeordningen
  • Legevakten
   Storgata 40 ,
   0182 OSLO
   Telefon:
   22 93 22 93 22 93 22 93
   Internett:
   www.legevakten.oslo.kommune.no
   • Medisinsk nødhjelp
    Telefon:
    Ring 113

    Ved nødssituasjoner som skyldes ulykke, sykdom eller skade. Du blir satt direkte i kontakt med spesialtrenet helsepersonell.

   • Legevaktbaser
    • Nord:
     Erich Mogensøns vei 38 ,
     0594 OSLO
     Telefon:
     22 93 22 93 22 93 22 93
    • Sør/øst:
     Ryenstubben 3 ,
     0679 OSLO
     Telefon:
     22 93 22 93 22 93 22 93
   • Sosial vakttjeneste / voldtekstmottaket
    Telefon:
    23 48 70 90 23 48 70 90
   • Olafiaklinikken
    Grensen 5 - 7 ,
    0159 OSLO
    Telefon:
    22 08 29 50 22 08 29 50

    Åpningstider: Mandag kl. 11.45-17.00,
    tirsdag - fredag kl. 07.45-11.00

  • Leie av kommunale fortau, torg og gågater
   • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
    Christian Krohgs gate 16
    0105 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    22 17 33 16 22 17 33 16
    E-post:
    postmottak@eby.oslo.kommune.no
    Hjemmeside:
    www.eby.oslo.kommune.no

    Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/ Forvaltningsavdelingen forvalter kommunale torg, fortau, gågater og plasser i Oslo sentrum.
    Areal beliggende i bydel forvaltes av den enkelte bydel. For leie av kommunal grunn andre steder enn i sentrum må man henvende seg til den bydelen arealet ligger i.

  • Løyver
   • Næringsetaten
    Tollbugata 27, inngang Øvre Slottsgate
    0106 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@nae.oslo.kommune.no

    Næringsetaten har forvaltningsansvaret etter yrkestransportloven og behandler søknader om gods- og persontransport løyver.

  • Miljøportalen
   Sommerogata 1
   0115 OSLO
   Eller du kan ringe Oslo kommune som vil hjelpe deg til rett sted.:
   02 18 0 02 18 0
   Hjemmeside:
   www.miljo.oslo.kommune.no

   Miljøportalen - Oslo kommunes nettsted for miljøinformasjon.
   Vårt mål er at du skal få den miljøinformasjonen du søker på en rask og god måte.
   På selve Miljøportalen gir vi deg overordnet miljøinformasjon. I tillegg skal Miljøportalen hjelpe deg til rett virksomhet dersom du ønsker miljøinformasjon om virksomhetenes arbeidsområder.
   Har du konkrete miljøspørsmål finner du kontaktinformasjon om hvilken virksomhet du bør henvende deg til under det aktuelle tema på Miljøportalen.

  • Miljørettet helsevern
   • Helse- og velferdsetaten
    Klaus Torgårds vei 3 gulv 3
    0101 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    22 23 74 02 22 23 74 02
    E-post:
    postmottak@hev.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.hev.oslo.kommune.no

    Helse- og velferdsetaten v/seksjon for miljørettet helsevern har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten og kvantiteten av helserelaterte forhold som berører både luft, jord, vann og støy.

  • NAV
  • Næringsliv
   • Næringsetaten
    Tollbugata 27, inngang Øvre Slottsgate
    0106 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Servicetorget:
    23 46 01 11 23 46 01 11
    Telefaks:
    23 46 00 50 23 46 00 50
    Telefaks:
    23 46 00 60 23 46 00 60

    Etaten gir informasjon og veiledning, samt avholder etablererkurs og informasjonskvelder for etablerte og bedrifter i Oslo.
    Etaten har ansvaret for å gjennomføre
    kommunens saksbehandling av søknader om bevillinger etter serverings- og alkoholloven, både ordinære bevillinger og bevillinger for en enkelt anledning, samt ansvar for
    gjennomføring av kunnskaps- og etablererprøver.
    Etaten behandler også konsesjonssøknader etter lov om film og videogram. Etaten driver kontrollvirksomhet i henhold til ovennevnte lover.
    Næringsetaten er delegert myndighet etter lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingsloven).
    Loven pålegger bedrifter med mer enn 30 ansatte å melde fra til fylkeskommunen om en planlagt nedlegging.

  • Parker og nærmiljøanlegg
   • Friluftsetaten
    Sommerogata 1, inngang Inkognitogata
    0115 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 42 70 01 23 42 70 01
    Hjemmeside:
    www.fri.oslo.kommune.no

    Etaten forvalter: Frognerparken, St. Hanshaugen, Tøyen kulturpark, Torshovdalen, Rådhusplassen med Marthas plass og Olav Vs plass, Eidsvoll plass, Abelhaugen og Nisseberget i Slottsparken.
    Fra 1. jan. 2004 overtok bydelene ansvaret for lokale parker.

  • Post
   • Postens kundeservice - Bring
    Telefon:
    81 00 07 10 81 00 07 10
    Hjemmeside:
    www.posten.no

    Opplysninger om priser, tidsfrister, åpningstider, postgang m.m.

  • Psykisk helse
   Josefine gaten DPS:
   22 06 69 00 22 06 69 00
   Ryen DPS:
   22 08 89 40 22 08 89 40
   Holmlia DPS:
   22 76 56 00 22 76 56 00
   Alna DPS, Sinsenveien:
   23 12 46 00 23 12 46 00
   Furuset DPS, Jerikoveien:
   23 14 19 00 23 14 19 00
   Grorud DPS:
   22 16 82 00 22 16 82 00
   Lovisenberg DPS:
   23 22 52 00 23 22 52 00
   Tøyen DPS:
   23 03 70 00 23 03 70 00
   Vinderen DPS:
   22 02 98 00 22 02 98 00
   Psykiatrisk legevakt:
   22 93 22 93 22 93 22 93

   Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp, kan henvende seg til Psykiatrisk legevakt, Storgata 40. Det er ikke nødvendig med timebestilling eller henvisning fra lege.
   Åpningstider: Hverdager kl. 16.00-23.00,
   helger og helligdager kl. 12.00-23.00
   Julaften kl. 12.00-16.00 og
   nyttårsaften kl. 12.00-18.00

  • Renhold av gater
   • Samferdselsetaten
    Strømsveien 102
    0609 OSLO
    Kundesenter: Døgnåpen vakttelefon:
    81 00 01 90 81 00 01 90
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@sam.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.sam.oslo.kommune.no

    Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.35,
    onsdag kl. 08.00-15.00
    Samferdselsetaten har ansvar for renhold, vårrengjøring og tømming av papirkurver på kommunal veigrunn samt renhold av leskur og holdeplasser.

   • Statens vegvesen
    Internett:
    www.vegvesen.no
  • Rus
   • Rusmiddeletaten
    Pilestredet 27
    0130 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@rme.oslo.kommune.no
    Hjemmeside:
    www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no

    Rusmiddeletaten skal forebygge rusavhengighet og gi mennesker med rusproblemer muligheten til et bedre liv. Etatens hovedmål er å bistå bydelene med å gi mennesker med
    rusrelaterte problemer helhetlige og differensierte tilbud som legger til rette for utvikling og vekst. Tilbudene skal være tilpasset brukernes ønsker, forutsetninger og behov.
    Etatens tjenester skal ytes med basis i erfarings-og kunnskapsbasert kompetanse.
    Rusmiddeletaten har et byomfattende ansvar for drift og utvikling av rehabiliterings- og
    omsorgsinstitusjoner og skadereduserende tiltak for rusmiddelmisbrukere over 18 år. Etaten disponerer til sammen 740 institusjonsbaserte døgnplasser fordelt på 22 kommunale og 12
    private institusjoner. Rusmiddeletaten driver også oppsøkende arbeid i Oslo sentrum og andre byomfattende forebyggende tiltak.

    • Sprøyterommet
     Storgaten 36 B ,
     0182 OSLO
     Telefon:
     23 42 77 80 23 42 77 80

     Åpningstid: Alle hverdager fra kl. 09.00-15.00.

    • RUStelefonen
     Telefon:
     08 58 8 08 58 8
     Hjemmeside:
     www.rustelefonen.no
    • Oppsøkende tjeneste
     Grønlandsleiret 30 ,
     0190 OSLO
     Telefon:
     23 42 72 50 23 42 72 50
     Telefaks:
     23 42 72 70 23 42 72 70
    • Felttiltaket
     Tollbugata 3 ,
     0152 OSLO
     Telefon:
     22 80 75 54 22 80 75 54

     Åpningstid: Alle dager kl. 16.30-23.00
     Felttiltaket gir gratis helsetjenester til rusavhengige og smitteverninformasjon om HIV/AIDS, hepatitt og sprøytehygiene.
     Gratis utdeling av kondomer, sprøyter og kanyler.

  • Rådgivning
   • Helse- og sosialombudet
    Lille Grensen 7, inng. Arbeidergata ,
    0159 OSLO
    Telefon:
    22 33 05 15 22 33 05 15
   • Overformynderiet
    Møllergata 16
    0028 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0

    Åpningstid: Mandag – fredag kl. 10.00-14.30
    Overformynderiets hovedoppgaver:
    * Forvalte umyndige og hjelpetrengendes midler
    * Oppnevne verger/hjelpeverger
    * Føre tilsyn og kontroll med verger/hjelpevergers økonomiske disposisjoner
    * Gi råd og veiledning ved spørsmål knyttet til Overformynderiets forvaltning og ansvarsområde
    * Ivareta den umyndige/hjelpetrengendes juridiske og økonomiske rettigheter i henhold til
    gjeldende regelverk
    * Administrere og forvalte kommunale legater og stiftelser

  • Salg på kommunal grunn
  • Skatt
   • Kemnerkontoret i Oslo
    Pilestredet 33
    0130 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 46 90 91 23 46 90 91

    Ekspedisjonstid: Mandag – fredag fra kl. 08.15-15.00.

   • Skatt ØST
    Schweigaardsg. 17 ,
    0191 OSLO
    0134 Oslo
    Sentralbord:
    80 08 00 00 80 08 00 00

    På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere
    selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

  • Skilting
   • Samferdselsetaten
    Strømsveien 102
    0609 OSLO
    Kundesenter: Døgnåpen vakttelefon:
    81 00 01 90 81 00 01 90
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@sam.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.sam.oslo.kommune.no

    Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.35, onsdag kl. 08.00-15.00
    Samferdselsetaten har ansvaret for oppsetting og vedlikehold av trafikkskilt og gate/veinavn skilt.

   • Skilting av offentlige parkeringsplasser
    • Trafikketaten
     Hollendergata 5
     0135 OSLO
     Kundesenter::
     23 48 20 30 23 48 20 30
     eller:
     02 18 0 02 18 0
  • Skoler

   Se skoler, tilbud til barn og ungdom

  • Snørydding
  • Sosialkontor NAV
   • Sosial vakttjeneste - legevakten
    Storgata 40 ,
    0182
    Telefon:
    23 48 70 90 23 48 70 90

    Etter klokken 15.00 har Sosial vattjeneste ansvar for rådgivning, omsorg og eventuell materiell hjelp i forbindelse med akutte sosiale problemer, seksuelle overgrep, grov vold og
    mishandling, katastrofer, alvorlige ulykker og plutselige dødsfall.

  • Strøm/fjernvarme
   • Hafslund Nett AS (energidistribusjon)
    Drammensveien 144 ,
    0247 OSLO
    Telefon:
    22 43 58 00 22 43 58 00
    • Innmelding av målestand
     Telefon:
     81 03 33 10 81 03 33 10
    • Feilmelding El-forsyning
     Døgnåpent:
     81 53 04 00 81 53 04 00
    • Hafslund fjernvarme - feilmelding fjernvarme
     Døgnåpent:
     22 75 47 00 22 75 47 00
    • Hafslund strøm - kundesenter
     Kundesenter::
     81 54 46 60 81 54 46 60
  • Støy
  • Sykehus
   • Helse Sør-Øst RHF
    2303
    Telefon:
    02 41 1 02 41 1
   • For øyeblikkelig hjelp
    ring:
    11 3 11 3
    • Radiumhospitalet
     Ullernchausseen 70 70 ,
     0310 OSLO
     Telefon:
     22 93 40 00 22 93 40 00
    • Lovisenberg Diakonale sykehus
     Lovisenberggata 17 ,
     0440 OSLO
     Telefon:
     23 22 50 00 23 22 50 00
    • Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
     Sognsvannsveien 20
     Telefon:
     02 77 0 02 77 0
    • Diakonhjemmet Sykehus
     Diakonveien 12 ,
     0370 OSLO
     Telefon:
     22 45 15 00 22 45 15 00
    • Oslo universitetssykehus - Ullevål
     Kirkeveien 166 ,
     0450 OSLO
     Telefon:
     02 77 0 02 77 0
    • Oslo universitetssykehus - Aker
     Trondheimsveien 235 ,
     0587 OSLO
     Telefon:
     02 77 0 02 77 0
  • Tannleger
   • Tannhelsetjenesten Oslo KF
    Hammersborg Torg 3 ,
    0179 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 43 00 06 23 43 00 06
    Internett:
    www.tht.oslo.kommune.no

    Det gis gratis tannhelsetilbud til barn og unge til og med fylte 18 år, personer med psykisk utviklingshemning uansett alder og boforhold, samt eldre, langtidssyke og uføre i institusjon
    og varig hjemmesykepleie. Ungdom 19 - 20 år får 75% rabatt på gjeldende offentlige takster. Det gis også tilbud til rusmiddelavhengige under rehabilitering, etter nærmere kriterier.
    Telefonnummer til klinikkene finner du på vår hjemmeside.
    Tannhelsetjenesten Oslo KF har ca. 40 tannklinikker. Telefonnummer til klinikkene finner du på vår hjemmeside.

    • Oslo kommunale tannlegevakt
     Schweigaards gate 6, Galleri Oslo gulv 3 ,
     0191 OSLO
     Telefon:
     22 67 30 00 22 67 30 00

     Åpningstider: Alle dager kl. 19.00-22.00
     Lørdag, søndag samt hellig- og høytidsdager også kl. 11.00-14.00.
     Julaften og nyttårsaften kun kl. 11.00-16.00.

  • Tolketjenesten
   • Tolketjenesten
    Maridalsveien 3
    0133 OSLO
    Telefon:
    22 99 58 70 22 99 58 70
    Bestilling av tolk, åpningstid: Mandag - fredag fra kl. 08.30-15.00:
    22 99 58 80 22 99 58 80
    Ved akutt behov for tolk etter arbeidstid kan du ringe:
    22 99 58 90 22 99 58 90
    E-post:
    tolketjenesten@sby.oslo.kommune.no

    Tolketjenesten formidler tolke- og oversettertjenester til offentlige virksomheter og privatpersoner. Tjenesten har knyttet til seg 140 tolker/oversettere som til
    sammen behersker nærmere 40 språk, med arabisk, somali og urdu som de største.

  • Trafikk
   • Trafikketaten
    Hollendergata 5
    0135 OSLO
    Hjemmeside:
    www.trafikketaten.oslo.kommune.no

    Etaten har ansvaret for håndheving av parkeringsbestemmelsene på off. vei, drift av off. parkeringsplasser, klagebehandling av ileggelser, parkeringstillatelser for
    forflytningshemmede, administrerer trafikkopplæring og skolepatrulje i grunnskolen, samt håndheve piggdekk og deler av politivedtekt for Oslo.

    • Kundesenter
     Kundesenter::
     23 48 20 30 23 48 20 30

     Åpningstider: Mandag - fredag fra kl. 08.00-15.30, torsdag kl. 08.00-16.00.

    • Døgnåpen vaktsentral
     Telefon:
     23 48 21 00 23 48 21 00
    • Inntauingsanlegg
     Ulvenveien 90 ,
     0581 OSLO
     Telefon:
     23 48 21 50 23 48 21 50
  • Trafikklys
   • Samferdselsetaten
    Strømsveien 102
    0609 OSLO
    Kundesenter: Døgnåpen vakttelefon:
    81 00 01 90 81 00 01 90
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@sam.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.sam.oslo.kommune.no

    Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.35, onsdag kl. 08.00-15.00
    Samferdselsetaten har ansvar for alle signalanlegg på de kommunale veiene i Oslo. Et unntak er kryss der en av veiene er riksvei, da tilhører signalanlegget Statens vegvesen.
    Ruter AS har ansvaret for bom- og varselanleggene langs banetrasèene.

  • Trygd og stønad
   Internett:
   www.nav.no

   Se NAV hjemmeside eller ta kontakt med NAV lokalt.

   • Sosialtjenesten i bydelen
    Telefon:
    02 18 0 02 18 0
  • Vaksiner
   • Vaksinasjonspoliklinikken
    Grensen 5 - 7 gulv 4 ,
    0159 OSLO
    Telefon:
    22 08 29 50 22 08 29 50
    Vaksinatør:
    22 08 29 71 22 08 29 71

    Bestilling av time: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30
    Åpningstid: Mandag - fredag kl. 14.00-15.30

  • Vann
   • Vann- og avløpsetaten
    Herslebs gate 5
    0506 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    E-post:
    postmottak@vav.oslo.kommune.no

    Vann- og avløpsetaten forsyner hovedstaden med drikkevann, håndterer avløpsvann og arbeider for å bedre vannmiljøet.

    • Kundesenteret
     Telefon:
     23 43 72 00 23 43 72 00
     Telefaks:
     23 43 70 80 23 43 70 80
     E-post:
     vav.kundesenter@vav.oslo.kommune.no

     Håndterer henvendelser fra publikum som for eksempel: løse/tette kumlokk, vannlekkasjer, gebyrer og tilknytning, brunt vann og andre meldinger om vannkvalitet, lavt vanntrykk og
     kloakklekkasjer/ tett kloakk.
     Håndterer henvendelser fra kunder i bygg- og anleggsbransjen: hovedledningskart og andre eiendomsdokumenter (underoslo.no)

    • Beredskapssenteret
     Døgnåpen vakttelefon:
     23 43 79 00 23 43 79 00
     Telefaks:
     23 43 79 46 23 43 79 46
  • Varsling
   Telefon:
   80 08 27 75 80 08 27 75
   Hjemmeside:
   www.oslo.kommune.no/varsling

   eller sms 800VARSL
   Av sikkerhetshensyn ønsker vi at du bruker Varslingsordningens elektroniske skjema, ikke e-post.
   Brev kan sendes til:
   Varslingsmottaket i Oslo kommune
   v/ Advokatfirmaet G-Partner AS
   Pb. 1839 Vika
   0123 OSLO

  • Vertskapsbevis
  • Voksenopplæring
 • Tilbud til barn og ungdom
  • Aktivitetsskole - SFO
   0602 OSLO
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0

   De kommunale skolefritidsordningene er et tilbud om tilsyn og omsorg utenom skolens ordinære opplæring. SFO-tilbudet er for alle barn på 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte
   behov på 1.- 7. årstrinn.
   SFO tilbyr ulike aktiviteter som barna kan delta på. Utdanningsetaten overtok det overordnede ansvar for SFO fra 1. august 2008.
   Rektor er den øverste leder for SFO på skolen/e. Overtakelsen av SFO fra bydelene gir Utdanningsetaten mulighet for å utvikle et mer helhetlig tilbud for barna, med undervisning,
   fritid og leksehjelp. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre til foresatte til nye og veletablerte elever i SFO, ansatte i SFO, lærere
   1.- 4.trinn (og eventuelt 5.-7.trinn) og skolens ledelse.

  • Barnas representant i plan- og bygningssaker
  • Barnebidrag
   Internett:
   www.nav.no
  • Barnehager/barneparker
  • Barneombudet
   Hammersborg Torg 1
   0028 OSLO
   Telefon:
   22 99 39 50 22 99 39 50
   Telefaks:
   22 99 39 70 22 99 39 70
   Internett:
   www.barneombudet.no

   Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytral, opprettet gjennom en egen lov (Lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud).
   Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

  • Barnevern
   • Barne- og familieetaten
    Besøksadresse: Munchs gt. 5 B
    0130 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 42 80 01 23 42 80 01
   • Barnevernsvakten
    Hammersborggata 12, Sentrum politistasjon ,
    0180 OSLO
    Telefon:
    22 70 55 80 22 70 55 80
    Telefon:
    22 70 55 81 22 70 55 81
    Telefon:
    928 38 328 928 38 328
    Telefon:
    480 16 832 480 16 832
    Telefaks:
    22 70 55 82 22 70 55 82
  • Bolig
   • Ungbo
    Maridalsveien 3
    0130 OSLO
    Telefon:
    23 47 51 00 23 47 51 00
    Telefaks:
    23 47 51 01 23 47 51 01

    Ungbo er Oslo kommunes boligtilbud til unge mellom 17 og 23 år som har problemer med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. For de fleste av beboerne er Ungboboligen deres
    første erfaring med en selvstendig bosituasjon. Alle som bor i Ungbo får booppfølging. I samarbeid med ungdommen og ansvarlig bydel, kan det inngås avtale om forsterket oppfølging.
    Ungbo søkes på ordinært søknadsskjema om kommunal bolig og sendes søkerens bydel.

  • Elev- og lærlingombudet
   Mobil:
   918 04 304 918 04 304
   E-post:
   post post@elevombud.no
   Hjemmeside:
   www.elevombud.no

   Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til ungdom som befinner seg i videregående opplæring, dvs. elever, lærlinger og lære- kandidater.
   Ombudet hjelper elever og lærlinger med råd knyttet til rettighetssaker. Ombudet driver også virksomhet for å styrke elevers og lærlingers medvirkning i skole og lærebedrift.
   Ombudet opptrer på fritt og uavhengig grunnlag og rapporterer til bystyret. Det er forretnings- utvalget som er arbeidsgiver for elev- og
   lærlingombudet.
   Sigve Indregard er elev- og lærlingombud i Oslo

  • Fritidstilbud
  • Helse
   • Helsestasjon
   • Helsestasjon for hørselshemmet ungdom - byomfattende
    Fredrikke Qvams g 1 gulv 3 ,
    0172 OSLO
    Telefon:
    23 46 04 15 23 46 04 15

    Åpningstid: Mandag fra kl. 15.00-17.00

   • Helsestasjon for ungdom
    • Skolehelsetjenesten
  • Musikkskole
   • Oslo musikk- og kulturskole
    Tøyenbekken 5 ,
    0188 OSLO
    Telefon:
    22 05 77 70 22 05 77 70
    Hjemmeside:
    www.oslokulturskole.no

    Undervisning i musikk til barn og unge. Tilbyr også dans, drama, bildende kunst og digital kunst.

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
   Hjemmeside:
   www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
  • Psykisk helse
   • Psykiatrisk legevakt
    Storgata 40 ,
    0182 OSLO
    Telefon:
    22 93 22 93 22 93 22 93
    • Psykisk helse
  • SaLTo - kriminalitetsforebygging blant barn og unge
   Du kan lese mer om SaLTo-modellen på:
   www.salto.oslo.no
  • Skoler
   • Utdanningsetaten
    Strømsveien 102
    0602 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    22 65 79 71 22 65 79 71
    • Avd. for fagopplæring
     Strømsveien 102
     0602 OSLO
     Telefon:
     02 18 0 02 18 0
     Telefaks:
     23 43 03 01 23 43 03 01
   • Grunnskoler
    • Abildsø skole
     Enebakkveien 264 ,
     1187 OSLO
     Telefon:
     23 38 43 70 23 38 43 70
     Telefaks:
     23 38 43 99 23 38 43 99
    • Ammerud skole
     Ammerudveien 49 ,
     0958 OSLO
     Telefon:
     22 90 24 00 22 90 24 00
     Telefaks:
     22 90 24 01 22 90 24 01
    • Apalløkka skole (U)
     Tjernveien 12 ,
     0957 OSLO
     Telefon:
     23 46 62 00 23 46 62 00
     Telefaks:
     23 46 62 10 23 46 62 10
    • Bakås skole (B)
     Skansen terrasse 16 ,
     1062 OSLO
     Telefon:
     22 90 94 60 22 90 94 60
     Telefaks:
     22 90 94 61 22 90 94 61
    • Bekkelaget skole (B)
     Marienlundveien 1 ,
     1178 OSLO
     Telefon:
     23 46 61 00 23 46 61 00
     Telefaks:
     23 46 61 10 23 46 61 10
    • Bestum skole (B)
     Holgerslystveien 18 ,
     0280 OSLO
     Telefon:
     24 12 49 00 24 12 49 00
     Telefaks:
     24 12 49 01 24 12 49 01
    • Bjølsen skole
     Maridalsveien 172 ,
     0469 OSLO
     Telefon:
     23 00 51 20 23 00 51 20
     Telefaks:
     22 95 23 90 22 95 23 90
    • Bjørndal skole (B)
     Granbergstubben 7 ,
     1275 OSLO
     Telefon:
     23 16 95 90 23 16 95 90
     Telefaks:
     23 16 95 91 23 16 95 91
    • Bjørnholt skole (U)
     Slimeveien 15 ,
     1277 OSLO
     Telefon:
     23 46 35 00 23 46 35 00
     Telefaks:
     23 46 35 10 23 46 35 10
    • Bjørnsletta skole (U)
     Åsjordet 3 ,
     0381 OSLO
     Telefon:
     23 29 66 80 23 29 66 80
     Telefaks:
     23 29 66 90 23 29 66 90
    • Bjøråsen skole
     Sverre Iversens vei 37 ,
     0972 OSLO
     Telefon:
     23 46 63 00 23 46 63 00
     Telefaks:
     23 46 63 10 23 46 63 10
    • Blindernveien skole
     Blindernveien 8 ,
     0361 OSLO
     Telefon:
     23 46 64 10 23 46 64 10
     Telefaks:
     23 46 64 11 23 46 64 11
    • Bogstad skole (B)
     Ankerveien 130 ,
     0757 OSLO
     Telefon:
     23 25 49 00 23 25 49 00
     Telefaks:
     23 25 49 01 23 25 49 01
    • Bolteløkka skole (B)
     Eugenies gate 10 ,
     0168 OSLO
     Telefon:
     23 46 64 50 23 46 64 50
     Telefaks:
     23 46 64 51 23 46 64 51
    • Brannfjell skole (U)
     Ekebergveien 111 ,
     1178 OSLO
     Telefon:
     22 78 26 50 22 78 26 50
     Telefaks:
     22 78 26 51 22 78 26 51
    • Brusetkollen skole
     1373 ASKER
     Telefon:
     66 90 71 90 66 90 71 90
     Telefaks:
     66 78 28 40 66 78 28 40
    • Bryn skole (B)
     Teisenveien 40 ,
     0666 OSLO
     Telefon:
     23 05 46 10 23 05 46 10
     Telefaks:
     23 05 46 46 23 05 46 46
    • Bygdøy skole (B)
     Strømsborgveien 12 ,
     0287 OSLO
     Telefon:
     23 28 11 30 23 28 11 30
     Telefaks:
     23 28 11 40 23 28 11 40
    • Bøler skole
     Utmarkveien 4 ,
     0689 OSLO
     Telefon:
     23 46 43 00 23 46 43 00
     Telefaks:
     23 46 43 01 23 46 43 01
    • Disen skole (B)
     Kjelsåsveien 49 ,
     0488 OSLO
     Telefon:
     22 89 35 00 22 89 35 00
     Telefaks:
     22 89 35 47 22 89 35 47
    • Ekeberg skole (B)
     Stamhusveien 79 ,
     1181 OSLO
     Telefon:
     22 08 35 70 22 08 35 70
     Telefaks:
     22 08 35 71 22 08 35 71
    • Ellingsrud skole (U)
     Edvard Munchs vei 55 ,
     1063 OSLO
     Telefon:
     23 28 70 50 23 28 70 50
     Telefaks:
     23 28 70 51 23 28 70 51
    • Ellingsrudåsen skole (B)
     Harald Sohlbergs vei 17 ,
     1064 OSLO
     Telefon:
     22 30 66 20 22 30 66 20
     Telefaks:
     22 32 55 22 22 32 55 22
    • Engebråten skole (U)
     Kapellveien 120 ,
     0493 OSLO
     Telefon:
     23 05 93 00 23 05 93 00
     Telefaks:
     23 05 93 99 23 05 93 99
    • Furuset skole (B)
     Furusetveien 15 ,
     1053 OSLO
     Telefon:
     22 90 78 20 22 90 78 20
     Telefaks:
     22 90 78 69 22 90 78 69
    • Gamlebyen skole (B)
     Egedes gate 3 ,
     0192 OSLO
     Telefon:
     22 68 34 18 22 68 34 18
     Telefaks:
     22 68 52 16 22 68 52 16
    • Godlia skole (B)
     Vetlandsveien 45 ,
     0671 OSLO
     Telefon:
     22 75 74 00 22 75 74 00
     Telefaks:
     22 75 74 20 22 75 74 20
    • Gran skole
     Granstangen 50 ,
     1051 OSLO
     Telefon:
     24 08 48 20 24 08 48 20
     Telefaks:
     24 08 48 21 24 08 48 21
    • Grefsen skole (B)
     Kapellveien 69/71 ,
     0487 OSLO
     Telefon:
     23 12 45 60 23 12 45 60
     Telefaks:
     22 15 77 90 22 15 77 90
    • Grindbakken skole (B)
     Måltrostveien 106 ,
     0786 OSLO
     Telefon:
     22 13 92 50 22 13 92 50
     Telefaks:
     22 13 92 51 22 13 92 51
    • Grorud skole (B)
     Grorudveien 4 ,
     0962 OSLO
     Telefon:
     23 46 62 50 23 46 62 50
     Telefaks:
     23 46 62 61 23 46 62 61
    • Groruddalen skole (U)
     Vestbyveien 13 ,
     0976 OSLO
     Telefon:
     22 91 81 30 22 91 81 30
     Telefaks:
     22 91 81 49 22 91 81 49
    • Grünerløkka skole (B)
     Toftes gate 44 ,
     0556 OSLO
     Telefon:
     23 46 42 00 23 46 42 00
     Telefaks:
     23 46 42 01 23 46 42 01
    • Hallagerbakken skole (B)
     Hallagerbakken 104 ,
     1256 OSLO
     Telefon:
     23 16 93 50 23 16 93 50
     Telefaks:
     23 16 93 70 23 16 93 70
    • Hasle skole (B)
     Haralds vei 1 ,
     0576 OSLO
     Telefon:
     23 03 74 20 23 03 74 20
     Telefaks:
     22 68 55 04 22 68 55 04
    • Haugen skole
     Høybråtenveien 4 ,
     1055 OSLO
     Telefon:
     23 34 42 00 23 34 42 00
     Telefaks:
     23 34 42 42 23 34 42 42
    • Haugerud skole (U)
     Tvetenveien 183 ,
     0673 OSLO
     Telefon:
     22 79 33 80 22 79 33 80
     Telefaks:
     22 79 33 81 22 79 33 81
    • Haugenstua skole (U)
     Smiuveien 257 ,
     0982 OSLO
     Telefon:
     23 34 44 50 23 34 44 50
     Telefaks:
     22 34 44 51 22 34 44 51
    • Hauketo skole (U)
     Øvre Prinsdals vei 52 ,
     1263 OSLO
     Telefon:
     22 75 34 00 22 75 34 00
     Telefaks:
     22 75 34 34 22 75 34 34
    • Haukåsen skole
     Dr. Dedichens vei 20 ,
     0675 OSLO
     Telefon:
     23 46 65 00 23 46 65 00
     Telefaks:
     23 46 65 01 23 46 65 01
    • Hersleb skole (U)
     Herslebs gate 20 B ,
     0561 OSLO
     Telefon:
     22 57 93 50 22 57 93 50
     Telefaks:
     22 57 93 51 22 57 93 51
    • Holmlia skole (U)
     Nordåsveien 3 ,
     1251 OSLO
     Telefon:
     22 75 29 00 22 75 29 00
     Telefaks:
     22 61 39 20 22 61 39 20
    • Hovin skole (U)
     Strømsveien 110 ,
     0663 OSLO
     Telefon:
     22 65 55 70 22 65 55 70
     Telefaks:
     22 65 79 15 22 65 79 15
    • Hovseter skole (U)
     Hovseterveien 74 ,
     0768 OSLO
     Telefon:
     22 70 33 00 22 70 33 00
     Telefaks:
     22 70 33 22 22 70 33 22
    • Huseby skole (B)
     Sørkedalsveien 167 ,
     0754 OSLO
     Telefon:
     22 70 32 50 22 70 32 50
     Telefaks:
     22 70 32 70 22 70 32 70
    • Høybråten skole (B)
     Bergtunveien 9 ,
     1087 OSLO
     Telefon:
     23 34 46 00 23 34 46 00
     Telefaks:
     23 34 46 46 23 34 46 46
    • Høyenhall skole
     Traktorveien 15 ,
     0678 OSLO
     Telefon:
     23 34 80 00 23 34 80 00
     Telefaks:
     23 34 80 10 23 34 80 10
    • Ila skole
     Fougstads gate 10 ,
     0173 OSLO
     Telefon:
     22 95 52 50 22 95 52 50
     Telefaks:
     22 95 52 59 22 95 52 59
    • Jeriko skole (B)
     Jerikoveien 41 ,
     1067 OSLO
     Telefon:
     22 90 32 20 22 90 32 20
     Telefaks:
     22 30 41 20 22 30 41 20
    • Jordal skole (U)
     Strømsveien 4 ,
     0657 OSLO
     Telefon:
     23 24 23 50 23 24 23 50
     Telefaks:
     23 24 23 60 23 24 23 60
    • Kampen skole (B)
     Normanns gate 57 ,
     0655 OSLO
     Telefon:
     23 06 01 70 23 06 01 70
     Telefaks:
     23 06 01 71 23 06 01 71
    • Karlsrud skole
     Cecilie Thoresens vei 8 ,
     1153 OSLO
     Telefon:
     23 16 53 00 23 16 53 00
     Telefaks:
     23 16 53 97 23 16 53 97
    • Kastellet skole
     Birger Olivers vei 34 ,
     1176 OSLO
     Telefon:
     23 18 00 20 23 18 00 20
     Telefaks:
     23 18 00 21 23 18 00 21
    • Kjelsås skole (B)
     Asbjørnsens vei 3 ,
     0494 OSLO
     Telefon:
     23 39 21 00 23 39 21 00
     Telefaks:
     23 39 21 71 23 39 21 71
    • Klemetsrud skole (B)
     Enebakkveien 418 ,
     1279 OSLO
     Telefon:
     22 76 33 80 22 76 33 80
     Telefaks:
     22 76 33 99 22 76 33 99
    • Korsvoll skole (B)
     Peder Ankers vei 23 ,
     0861 OSLO
     Telefon:
     23 00 53 70 23 00 53 70
     Telefaks:
     23 00 53 71 23 00 53 71
    • Kringsjå skole (B)
     Sognsveien 210 ,
     0863 OSLO
     Telefon:
     22 02 58 00 22 02 58 00
     Telefaks:
     22 02 58 77 22 02 58 77
    • Lakkegata skole (B)
     Lakkegata 79 ,
     0562 OSLO
     Telefon:
     23 03 67 80 23 03 67 80
     Telefaks:
     22 68 77 63 22 68 77 63
    • Lambertseter skole
     Glimmerveien 42 ,
     1155 OSLO
     Telefon:
     23 16 76 20 23 16 76 20
     Telefaks:
     23 16 76 46 23 16 76 46
    • Lilleaker skole (B)
     Lilleakerveien 49 ,
     0284 OSLO
     Telefon:
     22 13 42 70 22 13 42 70
     Telefaks:
     22 13 42 71 22 13 42 71
    • Lilleborg skole (B)
     Torshovgata 9 ,
     0476 OSLO
     Telefon:
     23 22 71 70 23 22 71 70
     Telefaks:
     23 22 71 71 23 22 71 71
    • Lindeberg skole
     Lindebergveien 33 ,
     1069 OSLO
     Telefon:
     23 46 52 00 23 46 52 00
     Telefaks:
     22 30 12 11 22 30 12 11
    • Linderud skole
     Statsråd Mathiesens vei 27 ,
     0594 OSLO
     Telefon:
     22 72 60 00 22 72 60 00
     Telefaks:
     22 72 60 01 22 72 60 01
    • Ljan skole (B)
     Gladvollveien 35 ,
     1168 OSLO
     Telefon:
     22 75 46 00 22 75 46 00
     Telefaks:
     22 75 46 46 22 75 46 46
    • Lofsrud skole (U)
     Lofsrudhøgda 210 ,
     1281 OSLO
     Telefon:
     22 76 49 60 22 76 49 60
     Telefaks:
     22 76 49 65 22 76 49 65
    • Lusetjern skole (B)
     Nordåsveien 1 ,
     1251 OSLO
     Telefon:
     23 19 17 00 23 19 17 00
     Telefaks:
     23 19 17 01 23 19 17 01
    • Lutvann skole (B)
     Dr. Dedichens vei 75 ,
     0675 OSLO
     Telefon:
     22 82 08 00 22 82 08 00
     Telefaks:
     22 82 08 50 22 82 08 50
    • Lysejordet skole (B)
     Vækerøveien 140 ,
     0383 OSLO
     Telefon:
     24 12 66 40 24 12 66 40
     Telefaks:
     24 12 66 49 24 12 66 49
    • Lønnebakken skole
     Torshovgata 46 ,
     0476 OSLO
     Telefon:
     23 39 33 60 23 39 33 60
     Telefaks:
     23 39 33 61 23 39 33 61
    • Løren skole (B)
     Økern Torgvei 40 ,
     0580 OSLO
     Telefon:
     24 05 88 00 24 05 88 00
     Telefaks:
     24 05 88 01 24 05 88 01
    • Majorstuen skole
     Bogstadveien 74 ,
     0366 OSLO
     Telefon:
     22 85 39 70 22 85 39 70
     Telefaks:
     22 69 75 30 22 69 75 30
    • Manglerud skole (B)
     Plogveien 22 ,
     0681 OSLO
     Telefon:
     22 75 73 10 22 75 73 10
     Telefaks:
     22 75 73 21 22 75 73 21
    • Maridalen skole (B)
     Gamle Maridalsvei 45 ,
     0890 OSLO
     Telefon:
     23 00 52 90 23 00 52 90
     Telefaks:
     22 95 11 39 22 95 11 39
    • Marienlyst skole
     Tusentrippen 5 ,
     0361 OSLO
     Telefon:
     22 93 24 50 22 93 24 50
     Telefaks:
     22 93 24 51 22 93 24 51
    • Midtstuen skole (U)
     Einar Skjæråsens vei 21 ,
     0782 OSLO
     Telefon:
     23 22 07 20 23 22 07 20
     Telefaks:
     23 22 07 35 23 22 07 35
    • Mortensrud skole (B)
     Lofsrudhøgda 195 ,
     1281 OSLO
     Telefon:
     23 19 16 00 23 19 16 00
     Telefaks:
     23 19 16 01 23 19 16 01
    • Munkerud skole (B)
     Oberst Rodes vei 92 C ,
     1165 OSLO
     Telefon:
     23 38 35 50 23 38 35 50
     Telefaks:
     23 38 35 51 23 38 35 51
    • Møllergata skole (B)
     Møllergata 49 ,
     0179 OSLO
     Telefon:
     23 46 66 00 23 46 66 00
     Telefaks:
     22 20 62 26 22 20 62 26
    • Nedre Bekkelaget skole (B)
     Ormsundveien 2 ,
     0198 OSLO
     Telefon:
     22 78 29 50 22 78 29 50
     Telefaks:
     22 78 29 60 22 78 29 60
    • Nordberg skole (U)
     Sognsveien 210 B ,
     0863 OSLO
     Telefon:
     22 58 49 00 22 58 49 00
     Telefaks:
     22 58 49 01 22 58 49 01
    • Nordseter skole (U)
     Ekebergveien 200 ,
     1162 OSLO
     Telefon:
     22 78 29 80 22 78 29 80
     Telefaks:
     22 78 29 81 22 78 29 81
    • Nordstrand skole (B)
     Nordstrandveien 27 ,
     1163 OSLO
     Telefon:
     23 38 40 00 23 38 40 00
     Telefaks:
     23 38 40 40 23 38 40 40
    • Nordtvet skole (B)
     Kalbakkveien 9 ,
     0953 OSLO
     Telefon:
     22 82 06 00 22 82 06 00
     Telefaks:
     22 82 06 01 22 82 06 01
    • Nordvoll skole
     Dr. Dedichens vei 18 ,
     0675 OSLO
     Telefon:
     23 14 26 60 23 14 26 60
     Telefaks:
     22 32 08 67 22 32 08 67
    • Nøklevann skole (B)
     Bølerlia 75 ,
     0689 OSLO
     Telefon:
     23 46 47 00 23 46 47 00
     Telefaks:
     23 46 47 17 23 46 47 17
    • Oppsal skole
     Vetlandsveien 79 ,
     0685 OSLO
     Telefon:
     23 12 64 40 23 12 64 40
     Telefaks:
     23 12 64 41 23 12 64 41
    • Oslo Sjøskole
     Hovedøya ,
     0150 OSLO
     Telefon:
     22 67 87 27 22 67 87 27
     Telefaks:
     22 68 76 89 22 68 76 89
    • Prinsdal skole (B)
     Øvre Prinsdals vei 54 ,
     1263 OSLO
     Telefon:
     23 19 18 00 23 19 18 00
     Telefaks:
     23 19 18 18 23 19 18 18
    • Ris skole (U)
     Ris skolevei 22 ,
     0373 OSLO
     Telefon:
     22 70 34 30 22 70 34 30
     Telefaks:
     22 70 34 40 22 70 34 40
    • Rommen skole
     Karen Platous vei 31 ,
     0988 OSLO
     Telefon:
     22 10 00 10 22 10 00 10
     Telefaks:
     22 78 96 61 22 78 96 61
    • Rosenholm skole (B)
     Nordåsveien 160 ,
     1251 OSLO
     Telefon:
     23 46 40 00 23 46 40 00
     Telefaks:
     22 61 29 19 22 61 29 19
    • Ruseløkka skole
     Løkkeveien 15 ,
     0253 OSLO
     Telefon:
     23 27 28 40 23 27 28 40
     Telefaks:
     23 27 28 41 23 27 28 41
    • Rustad skole (B)
     Paal Bergs vei 30 ,
     0692 OSLO
     Telefon:
     23 38 65 00 23 38 65 00
     Telefaks:
     23 38 65 01 23 38 65 01
    • Rødtvet skole (B)
     Sandåsveien 1 ,
     0956 OSLO
     Telefon:
     22 70 90 10 22 70 90 10
     Telefaks:
     22 70 90 29 22 70 90 29
    • Sagene skole
     Biermanns gate 2 ,
     0473 OSLO
     Telefon:
     22 80 77 20 22 80 77 20
     Telefaks:
     22 80 77 21 22 80 77 21
    • Sedsvoll skole
     2072 DAL
     Telefon:
     63 92 48 00 63 92 48 00
     Telefaks:
     63 92 48 01 63 92 48 01
    • Seterbråten skole (B)
     Bjørnåsveien 126 ,
     1272 OSLO
     Telefon:
     23 16 92 00 23 16 92 00
     Telefaks:
     23 16 92 09 23 16 92 09
    • Sinsen skole
     Lørenveien 7 ,
     0585 OSLO
     Telefon:
     22 22 94 90 22 22 94 90
     Telefaks:
     22 22 00 37 22 22 00 37
    • Skjønnhaug skole (B)
     Lindebergåsen 39 ,
     1068 OSLO
     Telefon:
     23 17 51 00 23 17 51 00
     Telefaks:
     23 17 51 51 23 17 51 51
    • Skullerud skole (U)
     General Ruges vei 100 ,
     0694 OSLO
     Telefon:
     23 16 78 00 23 16 78 00
     Telefaks:
     23 16 78 10 23 16 78 10
    • Skøyen skole (B)
     Monolitveien 6 ,
     0375 OSLO
     Telefon:
     22 51 69 00 22 51 69 00
     Telefaks:
     22 51 69 10 22 51 69 10
    • Skøyenåsen skole (B)
     Haakon Tveters vei 75 ,
     0686 OSLO
     Telefon:
     22 76 10 00 22 76 10 00
     Telefaks:
     22 76 10 20 22 76 10 20
    • Slemdal skole (B)
     Stasjonsveien 1 ,
     0710 OSLO
     Telefon:
     23 22 23 00 23 22 23 00
     Telefaks:
     23 22 23 99 23 22 23 99
    • Smestad skole (B)
     Konventveien 27 ,
     0377 OSLO
     Telefon:
     22 51 63 80 22 51 63 80
     Telefaks:
     22 51 63 81 22 51 63 81
    • Sogn skole
     Sognsvannveien 67 ,
     0372 OSLO
     Telefon:
     23 49 21 90 23 49 21 90
     Telefaks:
     23 49 23 03 23 49 23 03
    • Sognsvann skole (B)
     Sognsvannveien 59 ,
     0372 OSLO
     Telefon:
     23 49 22 78 23 49 22 78
     Telefaks:
     23 49 21 13 23 49 21 13
    • Sollerudstranda skole
     Drammensveien 280 ,
     0283 OSLO
     Telefon:
     23 29 66 00 23 29 66 00
     Telefaks:
     23 29 66 01 23 29 66 01
    • Stasjonsfjellet skole (U)
     Stigenga 310 ,
     0979 OSLO
     Telefon:
     22 21 92 00 22 21 92 00
     Telefaks:
     22 10 74 91 22 10 74 91
    • Stenbråten skole (B)
     Stenbråtveien 89 ,
     1283 OSLO
     Telefon:
     22 76 51 00 22 76 51 00
     Telefaks:
     22 76 51 01 22 76 51 01
    • Stig skole (B)
     Garver Ytteborgs vei 145 ,
     0977 OSLO
     Telefon:
     22 78 75 00 22 78 75 00
     Telefaks:
     22 78 75 40 22 78 75 40
    • Stovner skole (B)
     Stovnerfaret 17 ,
     0982 OSLO
     Telefon:
     22 78 88 30 22 78 88 30
     Telefaks:
     22 78 88 45 22 78 88 45
    • Svarttjern skole (B)
     Odvar Solbergs vei 116 ,
     0973 OSLO
     Telefon:
     22 78 99 00 22 78 99 00
     Telefaks:
     22 78 99 30 22 78 99 30
    • Svebu skole
     Ullevål sykehus ,
     0407 OSLO
     Telefon:
     22 11 83 42 22 11 83 42
     Telefaks:
     23 01 69 55 23 01 69 55
    • Svendstuen skole (B)
     Frognerseterveien 76 ,
     0776 OSLO
     Telefon:
     22 13 61 10 22 13 61 10
     Telefaks:
     22 13 61 98 22 13 61 98
    • Sykehusskolen i Oslo
     Strømsveien 110 ,
     0663 OSLO
     Telefon:
     23 05 46 90 23 05 46 90
     Telefaks:
     23 05 46 99 23 05 46 99
    • Sørkedalen skole (B)
     Sørkedalsveien ,
     0759 OSLO
     Telefon:
     23 46 68 00 23 46 68 00
     Telefaks:
     23 46 68 01 23 46 68 01
    • Tiurleiken skole (B)
     Romsås senter 7 ,
     0970 OSLO
     Telefon:
     23 46 46 00 23 46 46 00
     Telefaks:
     23 46 46 02 23 46 46 02
    • Tokerud skole (U)
     Inga Bjørnsons vei 1 A ,
     0969 OSLO
     Telefon:
     22 79 03 20 22 79 03 20
     Telefaks:
     22 10 89 71 22 10 89 71
    • Tonsenhagen skole (B)
     Anna Rogstad vei 1 ,
     0592 OSLO
     Telefon:
     23 20 71 50 23 20 71 50
     Telefaks:
     23 20 71 51 23 20 71 51
    • Toppåsen skole (B)
     Tiriltunga 5 ,
     1259 OSLO
     Telefon:
     23 16 90 40 23 16 90 40
     Telefaks:
     22 61 45 10 22 61 45 10
    • Trasop skole (B)
     Hellerudveien 63 ,
     0672 OSLO
     Telefon:
     22 76 18 50 22 76 18 50
     Telefaks:
     22 76 18 64 22 76 18 64
    • Trosterud skole (B)
     Tvetenveien 181 ,
     0673 OSLO
     Telefon:
     23 17 70 70 23 17 70 70
     Telefaks:
     23 17 70 71 23 17 70 71
    • Tveita skole (B)
     Wilhelm Stenersens vei 4 ,
     0671 OSLO
     Telefon:
     22 75 76 10 22 75 76 10
     Telefaks:
     22 27 84 20 22 27 84 20
    • Tøyen skole (B)
     Hagegata 19 ,
     0577 OSLO
     Telefon:
     22 66 68 00 22 66 68 00
     Telefaks:
     22 66 68 10 22 66 68 10
    • Tåsen skole (B)
     Nordbergveien 15 ,
     0875 OSLO
     Telefon:
     22 58 89 00 22 58 89 00
     Telefaks:
     22 23 11 04 22 23 11 04
    • Ullevål skole (B)
     John Collets allé 20 ,
     0852 OSLO
     Telefon:
     23 19 61 60 23 19 61 60
     Telefaks:
     23 19 61 83 23 19 61 83
    • Ullevålsveien skole
     Bolteløkka allé 8 ,
     0454 OSLO
     Telefon:
     23 46 64 00 23 46 64 00
     Telefon:
     23 46 64 01 23 46 64 01
    • Uranienborg skole
     Briskebyveien 7 ,
     0259 OSLO
     Telefon:
     22 44 00 00 22 44 00 00
     Telefaks:
     22 55 64 50 22 55 64 50
    • Vahl skole (B)
     Herslebs gate 26 ,
     0561 OSLO
     Telefon:
     23 24 35 00 23 24 35 00
     Telefaks:
     23 24 35 01 23 24 35 01
    • Veitvet skole
     Veitvetveien 17 ,
     0596 OSLO
     Telefon:
     22 25 10 87 22 25 10 87
     Telefaks:
     22 16 57 10 22 16 57 10
    • Vestli skole (B)
     Vestlisvingen 184 ,
     0969 OSLO
     Telefon:
     23 46 63 50 23 46 63 50
     Telefaks:
     22 10 73 50 22 10 73 50
    • Vestre Aker skole
     Ullevålsalleen 37 ,
     0852 OSLO
     Telefon:
     23 36 90 40 23 36 90 40
     Telefaks:
     23 36 90 41 23 36 90 41
    • Vetland skole
     Vetlandsveien 79 ,
     0685 OSLO
     Telefon:
     23 12 71 10 23 12 71 10
     Telefaks:
     23 12 71 11 23 12 71 11
    • Vinderen skole (B)
     Haakon den Godesvei 17 ,
     0373 OSLO
     Telefon:
     22 13 69 00 22 13 69 00
     Telefaks:
     22 13 69 17 22 13 69 17
    • Voksen skole (B)
     Arnebråtveien 120 ,
     0771 OSLO
     Telefon:
     22 13 68 00 22 13 68 00
     Telefaks:
     22 13 68 48 22 13 68 48
    • Voksentoppen skole
     Ullveien 12 R ,
     0791 OSLO
     Telefon:
     23 22 20 70 23 22 20 70
     Telefaks:
     23 22 20 71 23 22 20 71
    • Vålerenga skole (B)
     Islandsgata 5 ,
     0658 OSLO
     Telefon:
     22 08 87 80 22 08 87 80
     Telefaks:
     22 08 87 81 22 08 87 81
    • Øraker skole (U)
     Lilleakerveien 60 ,
     0284 OSLO
     Telefon:
     22 51 02 60 22 51 02 60
     Telefaks:
     22 51 02 61 22 51 02 61
    • Østensjø skole (B)
     Østensjøveien 112 ,
     0682 OSLO
     Telefon:
     23 12 63 00 23 12 63 00
     Telefaks:
     23 12 63 63 23 12 63 63
    • Årvoll skole
     Bård Skolemesters vei 1 ,
     0590 OSLO
     Telefon:
     22 07 42 10 22 07 42 10
     Telefaks:
     22 65 73 87 22 65 73 87
   • Byomfattende spesialskoler
    • Spesialskole for elever med autisme
     • Nordvoll skole
      Dr. Dedichens vei 18 ,
      0675 OSLO
      Telefon:
      23 14 26 60 23 14 26 60
      Telefaks:
      22 32 08 67 22 32 08 67
    • Spesialskole for elever med hørselshemming
     • Vetland skole
      Vetlandsveien 79 ,
      0685 OSLO
      Telefon:
      23 12 71 10 23 12 71 10
      Telefaks:
      23 12 71 11 23 12 71 11
    • Spesialskole for elever med generelle lærevansker
     • Ullevålsveien skole
      Bolteløkka allé 8 ,
      0454 OSLO
      Telefon:
      23 46 64 00 23 46 64 00
      Telefaks:
      23 46 64 01 23 46 64 01
    • Spesialskoler for elever med sammensatte språk og lærervansker
     • Blindernveien skole (B)
      Blindernveien 8 ,
      0361 OSLO
      Telefon:
      23 46 64 10 23 46 64 10
      Telefaks:
      23 46 64 11 23 46 64 11
     • Haukåsen skole
      Dr. Dedichens vei 20 ,
      0675 OSLO
      Telefon:
      23 46 65 00 23 46 65 00
      Telefaks:
      23 46 65 01 23 46 65 01
    • Spesialskoler for elever med sosiale/emosjonelle vansker
     • Lønnebakken skole
      Torshovgata 46 ,
      0476 OSLO
      Telefon:
      23 39 33 60 23 39 33 60
      Telefaks:
      23 39 33 61 23 39 33 61
     • Vestre Aker skole
      Ullevålsalleen 37 ,
      0852 OSLO
      Telefon:
      23 36 90 40 23 36 90 40
      Telefaks:
      23 36 90 41 23 36 90 41
    • Spesialskole for elever med astma, allergi og andre medisinske tilstander
   • Byomfattende spesialgrupper for elever med Aspergers syndrom
   • Byomfattende spesialgrupper for elever med autisme:
   • Byomfattende spesialgrupper for elever med multifunksjonshemninger:
   • Byomfattende spesialgrupper for elever med psykisk utviklingshemning:
   • Byomfattende spesialgrupper for elever med generelle lærevansker:
   • Byomfattende spesialgrupper for elever med sosiale/emosjonelle vansker:
   • Byomfattende spesialgruppe for elever med spesifikke lærevansker:
   • Videregående skoler:
    • Berg videregående skole
     John Colletts allé 106 ,
     0870 Oslo
     Telefon:
     22 58 72 00 22 58 72 00
     Telefaks:
     22 95 07 85 22 95 07 85

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering

    • Bjerke videregående skole
     Statsråd Mathiesens vei 25 ,
     0594 Oslo
     Telefon:
     22 72 79 00 22 72 79 00
     Telefaks:
     22 72 79 02 22 72 79 02

     Utdanningsprogram: Idrettsfag, helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon, studiespesialisering, allmennfaglig påbygging og tilrettelagt opplæring

    • Bjørnholt skole
     Slimeveien 17 ,
     1277 Oslo
     Telefon:
     23 46 35 00 23 46 35 00
     Telefaks:
     23 46 44 10 23 46 44 10

     Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama, studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, medier- og kommunikasjon, elektro, APO og avdeling for tilrettelagt opplæring

    • Eikelund skole
     Sognsvannveien 21 ,
     0320 Oslo
     Telefon:
     22 92 35 19 22 92 35 19
     Telefaks:
     22 92 35 23 22 92 35 23
    • Elvebakken videregående skole
     Vestre Elvebakke 3 ,
     0182 Oslo
     Telefon:
     23 46 73 00 23 46 73 00
     Telefaks:
     23 46 73 01 23 46 73 01

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, design og håndverk, elektrofag og medier og kommunikasjon

    • Etterstad videregående skole
     Etterstadsletta 5 ,
     0660 Oslo
     Telefon:
     22 57 55 00 22 57 55 00
     Telefaks:
     22 68 02 67 22 68 02 67

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, elektrofag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon

    • Fagerborg videregående skole
     Pilestredet 109 ,
     0358 Oslo
     Telefon:
     23 36 65 10 23 36 65 10
     Telefaks:
     23 36 65 11 23 36 65 11

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, musikk, dans og drama.

    • Foss videregående skole
     Steenstrups gate 20 ,
     0554 Oslo
     Telefon:
     23 22 67 70 23 22 67 70
     Telefaks:
     23 22 67 71 23 22 67 71

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering,
     musikk, dans og drama

    • Grefsen videregående skole
     Morells vei 20 ,
     0487 Oslo
     Telefon:
     22 09 87 30 22 09 87 30
     Telefaks:
     22 71 32 85 22 71 32 85

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering

    • Hartvig Nissens skole
     Niels Juels gate 56 ,
     0259 Oslo
     Telefon:
     23 46 48 00 23 46 48 00
     Telefaks:
     23 46 48 01 23 46 48 01

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, musikk, dans og drama

    • Hellerud videregående skole
     Wilhelm Stenersens vei 6 ,
     0617 Oslo
     Telefon:
     22 76 05 00 22 76 05 00
     Telefaks:
     22 76 05 01 22 76 05 01

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og sosialfag og alternativ opplæring

    • Holtet videregående skole
     Ekebergveien 124 ,
     1178 Oslo
     Telefon:
     23 16 51 70 23 16 51 70
     Telefaks:
     23 16 51 90 23 16 51 90

     Utdanningsprogram: Design og håndverk, helse- og sosialfag og alternativ opplæring

    • Kirkeveien videregående skole
     Lille Ullevål, Ullevål sykehus ,
     0407 Oslo
     Telefon:
     22 11 89 58 22 11 89 58
     Telefaks:
     22 11 89 80 22 11 89 80
    • Kongsskogen videregående skole
     Gladengveien 3 B ,
     0661 Oslo
     Telefon:
     23 24 37 70 23 24 37 70
     Telefaks:
     23 24 37 77 23 24 37 77
    • Lambertseter videregående skole
     Cecilie Thoresens vei 6 ,
     1153 Oslo
     Telefon:
     22 76 78 00 22 76 78 00
     Telefaks:
     22 76 78 99 22 76 78 99

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, idrettsfag, helse- og sosialfag og alternativ opplæring

    • Manglerud videregående skole
     Plogveien 24 ,
     0681 Oslo
     Telefon:
     22 76 16 00 22 76 16 00
     Telefaks:
     22 76 16 01 22 76 16 01

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, musikk, dans og drama og alternativ opplæring

    • Nordstrand videregående skole
     Nordstrandveien 29 ,
     1163 Oslo
     Telefon:
     23 38 15 00 23 38 15 00
     Telefaks:
     23 38 15 01 23 38 15 01

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering

    • Nordvoll videregående skole
     Dr. Dedichens vei 18 ,
     0675 Oslo
     Telefon:
     23 14 26 60 23 14 26 60
     Telefaks:
     22 32 08 67 22 32 08 67
    • Oslo Handelsgymnasium
     Parkveien 65 ,
     0254 Oslo
     Telefon:
     22 12 92 50 22 12 92 50
     Telefaks:
     22 12 92 51 22 12 92 51

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering,
     service og samferdsel

    • Oslo Katedralskole
     Ullevålsveien 31 ,
     0171 Oslo
     Telefon:
     23 35 34 70 23 35 34 70
     Telefaks:
     22 20 00 62 22 20 00 62

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering

    • Persbråten videregående skole
     Gamle Hovsetervei 1 ,
     0768 Oslo
     Telefon:
     22 13 67 60 22 13 67 60
     Telefon:
     22 13 67 61 22 13 67 61

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, idrettsfag og helse- og sosialfag

    • Sandaker videregående skole
     H.N. Hauges gate 1 ,
     0481 Oslo
     Telefon:
     23 05 94 00 23 05 94 00
     Telefaks:
     23 05 94 01 23 05 94 01

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, design og håndverk, helse- og sosialfag og service og samferdsel

    • Sofienberg videregående skole
     Trondheimsveien 48 ,
     0560 Oslo
     Telefon:
     23 46 41 00 23 46 41 00
     Telefaks:
     23 46 41 01 23 46 41 01

     Utdanningsprogram: Helse- og sosialfag,
     teknikk og industriell produksjon

    • Sogn videregående skole
     Sognsveien 80 ,
     0855 Oslo
     Telefon:
     23 46 57 00 23 46 57 00
     Telefaks:
     23 46 57 01 23 46 57 01
    • Stovner videregående skole
     Karl Fossums vei 25 ,
     0984 Oslo
     Telefon:
     22 10 70 10 22 10 70 10
     Telefaks:
     22 10 70 11 22 10 70 11

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon

    • Ullern videregående skole
     Ullernchaussèen 56 ,
     0379 Oslo
     Telefon:
     22 51 79 00 22 51 79 00
     Telefaks:
     22 51 79 19 22 51 79 19

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering,
     medier og kommunikasjon

    • Ulsrud videregående skole
     Tor Jonssons vei 5 ,
     0688 Oslo
     Telefon:
     22 75 76 20 22 75 76 20
     Telefaks:
     22 75 76 21 22 75 76 21

     Utdanningsprogram: Studiespesialisering, idrettsfag, helse- og sosialfag

   • Videregående skoler med spesialundervisning:
    • Eikelund videregående skole
     Sognsvannsveien 21 ,
     0320 Oslo
     Telefon:
     22 92 35 19 22 92 35 19
     Telefaks:
     22 92 35 23 22 92 35 23
    • Kirkeveien videregående skole
     Lille Ullevål, Ullevål sykehus ,
     0407 Oslo
     Telefon:
     22 11 89 58 22 11 89 58
     Telefaks:
     22 11 89 80 22 11 89 80
    • Kongsskogen videregående skole, avd. Ensjø
     Gladengveien 3 B ,
     0661 Oslo
     Telefon:
     23 24 37 70 23 24 37 70
     Telefaks:
     23 24 37 77 23 24 37 77
  • Tannlege
   • Tannhelsetjenesten Oslo KF
    Hammersborg Torg 3 ,
    0179 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Internett:
    www.tht.oslo.kommune.no

    Det gis gratis tannhelsetilbud til barn og unge til og med fylte 18 år. Ungdom 19 - 20 år får 75% rabatt på gjeldende offentlige takster til og med
    det året de fyller 20 år.
    Tannhelsetjenesten Oslo KF har ca. 40 tannklinikker. Telefonnummer til klinikkene finner du på vår hjemmeside.

  • Ungdomsråd
 • Tilbud til eldre
  • Avlastning
   Hjemmeside:
   www.oslo.kommune.no
  • Boliger
   Telefon:
   02 18 0 02 18 0
   Hjemmeside:
   www.oslo.kommune.no
  • Brensel
   • Operasjon Ved Oslo (frivillig org.)
    Etterstadsletta 2 ,
    0660 OSLO
    Telefon:
    22 68 98 05 22 68 98 05

    Gratis utkjøring av tilskuddsbrensel for minstepensjonister og uføre.

  • Dagtilbud
   Telefon:
   02 18 0 02 18 0
  • Demens/alderspsykiatri
   • GERIA - Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri
    Medisinsk divisjon, Ullevål Universitetssykehus ,
    0407 OSLO
    Telefon:
    23 01 61 57 23 01 61 57
    Telefon:
    22 11 77 52 22 11 77 52
    Telefaks:
    23 01 61 56 23 01 61 56
    E-post:
    geria@hev.oslo.kommune.no
    Internett:
    www.geria.no
    Oversikt over alderspsykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud finnes på Helse- og velferdsetatens sider.:
    www.hev.oslo.kommune.no

    GERIA er en serviceenhet underlagt Helse- og velferdsetaten, med hovedoppgave å bistå ansatte i bydelene og på sykehjem med tilrettelegging og videreutvikling av
    tilbud til personer med demens og eldre med psykiske lidelser.
    GERIA bistår også pårørende til eldre med disse lidelsene. GERIA er et lavterskeltilbud og alle henvendelser er velkomne.

  • Eldreombudet
   Lille Grensen, inng. Arbeidergata 7 ,
   0159 OSLO
   Telefon:
   22 33 05 15 22 33 05 15
   E-post:
   post@ombudet.no

   Eldreombudet arbeider for at alle eldre i Oslo kommune skal få de helse- og velferdstjenestene de har behov for. Ved å ivareta de eldres interesser og rettssikkerhet,
   arbeider eldreombudet også for å bedre kvaliteten på disse tjenestene. Konkret kan eldreombudet gi informasjon om eldre/pårørendes rettigheter til helse- og
   velferdstjenester, bistå med å videreformidle spørsmål eller klage til rett instans, bistå med å fremme saker eller løse konflikter, samt gi råd og veiledning.

  • Eldrerådet
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0

   Helse- og velferdsetaten har sekretariatansvar for det sentrale eldreråd.

   • Eldresenterforum
  • Eldresenter (seniorsenter)
   Hjemmeside:
   www.hev.oslo.kommune.no

   På Helse- og velferdsetatens hjemmeside finner du en oversikt over eldresentrene i Oslo.

  • Hjelpemidler
   • Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån (kommunalt)
    Konghellegata 3, inngang Schouterrassen ,
    0569 OSLO
    Telefon:
    22 87 16 50 22 87 16 50

    Hjelpemiddellageret låner ut enklere hjelpemidler under kortvarig skade og sykdom.

   • NAV – Hjelpemiddelsentral (statlig)
    Peter Møllers vei 15
    0614 OSLO
    Telefon:
    21 06 97 00 21 06 97 00
    Telefaks:
    21 06 97 01 21 06 97 01

    Hjelpemiddelsentralen står for varige utlån, det vil si tekniske hjelpemidler som er søkt og innvilget av NAV - Hjelpemiddelsentral.

  • Hjemmetjenester - praktisk bistand
   • Brukervalg hjemmehjelpstjenesten

    Bydelene har ansvaret for hjemmetjenester til eldre, funksjonshemmede og andre med særlig behov for hjelp i hjemmet.
    Søknad om hjemmetjenester rettes til bydelen.

  • Hjemmesykepleie
  • Krisetelefoner
  • Omsorgsboliger
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Psykisk helse
  • Seniorveileder
   Telefon:
   02 18 0 02 18 0
  • Sykehjemsetaten
   Nedre Slottsgate 3
   0103 OSLO
   Informasjonssenteret:
   23 43 30 80 23 43 30 80
   E-post:
   informasjonssenteret@sye.oslo.kommune.no

   Sykehjemsetaten driver 29 kommunale sykehjem og har kontraktsoppfølging av 21 private/konkurranseutsatte sykehjem. Oslo kommune har også inngått rammeavtaler
   med fem sykehjem utenbys om kjøp av langtidsopphold. Etaten skal sikre at brukernes individuelle behov for rehabilitering, behandling og omsorg blir ivaretatt.
   Sykehjemsetaten forvalter ca. 4 800 heldøgnsplasser og 690 dagplasser. Tilbudet omfatter dagsenteropphold, opphold i trygghets- avdelinger, korttids- og rehabiliteringsopphold og
   langtidsopphold. I Oslo er det fritt sykehjemsvalg. Det betyr at brukerne
   har rett til å velge det sykehjemmet de ønsker etter at det er gjort vedtak om langtidsopphold.
   Det er bydelen der brukeren bor som gjør vedtak om sykehjemsopphold.Formidlings- enheten i Sykehjemsetaten sørger for at brukerne får tilbud om langtidsopphold så raskt
   som mulig etter at vedtaket foreligger.
   Ved behov for ytterligere informasjon om de ulike tilbudene eller om det enkelte sykehjem i Oslo, ta kontakt med Sykehjemsetatens informasjonssenter.

   • Bydel Alna
    • Furuset sykehjem
     Trygve Lies plass 3 ,
     1051 OSLO
     Telefon:
     23 47 92 20 23 47 92 20
    • Lindeberg omsorgssenter
     Lindebergveien 10 ,
     1069 OSLO
     Telefon:
     23 42 03 07 23 42 03 07
    • Solvang sykehjem
     Regnbuveien 2 A ,
     0664 OSLO
     Telefon:
     23 43 51 00 23 43 51 00
   • Bydel Bjerke
    • Lilleborg sykehjem
     Dynekilgaten 20 ,
     0569 OSLO
     Telefon:
     23 43 50 00 23 43 50 00
    • Økern sykehjem
     Økernveien 151 ,
     0580 OSLO
     Telefon:
     23 43 53 00 23 43 53 00
   • Bydel Frogner
    • Fagerborghjemmet
     Rosenborggate 11 ,
     0356 OSLO
     Telefon:
     22 60 37 90 22 60 37 90
    • Frognerhjemmet
     Erling Skjalgssons gate 25 ,
     0267 OSLO
     Telefon:
     23 13 17 00 23 13 17 00
    • Majorstutunet bo- og behandlingssenter
     Trudvangveien 38 ,
     0363 OSLO
     Telefon:
     23 42 96 00 23 42 96 00
    • Uranienborghjemmet
     Industrigaten 20 ,
     0353 OSLO
     Telefon:
     23 42 53 00 23 42 53 00
   • Bydel Gamle Oslo
    • St. Halvardshjemmet
     St. Halvards gate 28 ,
     0192 OSLO
     Telefon:
     23 24 21 00 23 24 21 00
    • Villa Enerhaugen
     Smedgata 30 ,
     0651 OSLO
     Telefon:
     23 43 31 50 23 43 31 50
    • Vålerenga bo- og servicesenter
     Etterstadgata 10 ,
     0658 OSLO
     Telefon:
     23 03 58 40 23 03 58 40
   • Bydel Grorud
    • Ammerudhjemmet bo- og kultursenter
     Ammerudveien 45 ,
     0958 OSLO
     Telefon:
     23 33 53 00 23 33 53 00
    • Ammerudlunden sykehjem
     Ammerudveien 37 ,
     0958 OSLO
     Telefon:
     22 82 13 00 22 82 13 00
    • Romsås sykehjem
     Romsås Senter 1 ,
     0970 OSLO
     Telefon:
     23 42 11 00 23 42 11 00
    • Rødtvet sykehjem
     Rødtvetveien 40 ,
     0955 OSLO
     Telefon:
     23 42 18 50 23 42 18 50
   • Bydel Grünerløkka
    • Grünerløkka sykehjem
     Markveien 61 - 65 ,
     0550 OSLO
     Telefon:
     23 42 21 00 23 42 21 00
    • Lille Tøyen sykehjem
     Hovinveien 6 ,
     0576 OSLO
     Telefon:
     22 57 81 20 22 57 81 20
    • Paulus sykehjem
     Sannergata 1 B ,
     0556 OSLO
     Telefon:
     23 42 20 20 23 42 20 20
    • Sofienbergsenteret
     Helgesens gate 62 ,
     0558 OSLO
     Telefon:
     23 42 24 00 23 42 24 00
   • Bydel Nordre Aker
    • Grefsenhjemmet
     Ogmunds vei 18 B ,
     0488 OSLO
     Telefon:
     22 79 78 10 22 79 78 10
    • Lillohjemmet
     Kapellveien 68 ,
     0487 OSLO
     Telefon:
     23 47 38 00 23 47 38 00
    • Nordberghjemmet
     Carl Kjelsens vei 23 C ,
     0860 OSLO
     Telefon:
     22 70 12 00 22 70 12 00
    • Tåsenhjemmet
     Pastor Fangens vei 26 ,
     0877
     Telefon:
     23 47 08 33 23 47 08 33
   • Bydel Nordstrand
    • Bekkelagshjemmet
     Ekebergveien 122 ,
     1178 OSLO
     Telefon:
     23 16 83 00 23 16 83 00
    • Lambertseter alders- og sykehjem
     Østerliveien 42 - 44 ,
     1153 OSLO
     Telefon:
     23 49 55 00 23 49 55 00
    • Midtåsenhjemmet
     Midtåsen 30 ,
     1166 OSLO
     Telefon:
     23 49 59 00 23 49 59 00
    • Nordseterhjemmet
     Nyquistveien 28 ,
     1176 OSLO
     Telefon:
     23 49 52 50 23 49 52 50
    • Ryenhjemmet
     Solfjellshøgda 23 ,
     0677 OSLO
     Telefon:
     23 30 45 50 23 30 45 50
   • Bydel Sagene
    • Akerselva sykehjem
     Mor Go’hjertas vei 22 ,
     0469 OSLO
     Telefon:
     23 43 37 00 23 43 37 00
    • Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter
     Kingos gate 12 - 14 ,
     0457 OSLO
     Telefon:
     23 47 45 00 23 47 45 00
    • Sagenehjemmet
     Maridalsveien 177 C ,
     0469 OSLO
     Telefon:
     23 00 73 00 23 00 73 00
   • Bydel St. Hanshaugen
    • Cathinka Guldberg-senteret
     Lovisenberggata 7 B ,
     0456 OSLO
     Telefon:
     23 40 50 00 23 40 50 00
    • Eugene Hanssens aldershjem
     Stensgaten 49 ,
     0451 OSLO
     Telefon:
     22 46 62 54 22 46 62 54
    • Jødisk bo- og seniorsenter
     Bergstien 17 ,
     0172 OSLO
     Telefon:
     22 59 50 80 22 59 50 80
    • St. Hanshaugen omsorgssenter
     Colletts gate 52 ,
     0456 OSLO
     Telefon:
     23 43 33 00 23 43 33 00
   • Bydel Stovner
    • Stovnerskogen sykehjem
     Ruths vei 4 ,
     0980 OSLO
     Telefon:
     23 43 32 00 23 43 32 00
   • Bydel Søndre Nordstrand
    • Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter
     Mortensrudveien 185 ,
     1283 OSLO
     Telefon:
     23 49 67 00 23 49 67 00
   • Bydel Ullern
    • Kajalund sykehjem
     Sollerudv. 35 ,
     0281 OSLO
     Telefon:
     22 51 01 50 22 51 01 50
    • Madserud sykehjem
     Madserud alle 35 ,
     0274 OSLO
     Telefon:
     23 43 36 00 23 43 36 00
    • Silurveien sykehjem
     Silurveien 4 - 6 ,
     0380 OSLO
     Telefon:
     23 25 38 00 23 25 38 00
    • Smedstadhjemmet
     Monolittveien 38 ,
     0378 OSLO
     Telefon:
     23 46 34 99 23 46 34 99
    • Ullerntunet bo- og behandlingssenter
     Ullernchaussèen 111 ,
     0281 OSLO
   • Bydel Vestre Aker
    • Hovseterhjemmet
     Landingsveien 12 ,
     0767 OSLO
     Telefon:
     22 70 24 70 22 70 24 70
    • Vinderen bo- og servicesenter
     Forskningsveien 5 ,
     0373 OSLO
     Telefon:
     23 47 62 70 23 47 62 70
   • Bydel Østensjø
    • Abildsø bo- og rehabiliteringssenter
     Løvsetdalen 2 ,
     1188 OSLO
     Telefon:
     23 43 83 00 23 43 83 00
    • Langerud sykehjem
     Skullerudveien 45 ,
     1188 OSLO
     Telefon:
     23 43 34 00 23 43 34 00
    • Manglerudhjemmet
     Enebakkveien 158 ,
     0680 OSLO
     Telefon:
     23 43 88 00 23 43 88 00
    • Oppsalhjemmet
     Oppsalveien 28 ,
     0686 OSLO
     Telefon:
     22 78 66 60 22 78 66 60
    • Østensjø bo- og servicesenter
     Traktorveien 7 ,
     0678 OSLO
     Telefon:
     23 43 31 78 23 43 31 78
   • Utenbys sykehjem
    • Fagertun sykehjem
     Jarenstranda 480 ,
     2770 JAREN
     Telefon:
     61 33 97 30 61 33 97 30
    • Granås sykehjem
     Furumoveien 20 ,
     1430 ÅS
     Telefon:
     64 94 07 40 64 94 07 40
    • Søster Ninas sykehjem
     3520 JEVNAKER
     Telefon:
     61 31 40 00 61 31 40 00
    • Valstad sykehjem
     Bråstubben 6 ,
     2074 EIDSVOLL VERK
     Telefon:
     63 95 16 39 63 95 16 39
    • Villa Skaar
     Nordhellinga 2 ,
     3410 SYLLING
     Telefon:
     32 24 32 50 32 24 32 50
  • Tannleger
   • Tannhelsetjenesten Oslo KF
    Hammersborg Torg 3 ,
    0179 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Hjemmeside:
    www.tht.oslo.kommune.no

    For mer informasjon se tannlege, tilbud til alle

  • Trygghetsalarm
  • Trygghetsavdelingene
   • Sykehjemsetaten
    Nedre Slottsgate 3
    0103 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
   • Trygghetsavdelingene
    Døgnåpent:
    81 00 00 30 81 00 00 30
    • Langerud sykehjem
     Skullerudvn. 45 ,
     1188 OSLO

     Følgende bydeler sokner til Langerud sykehjem:
     Nordstrand
     Søndre Nordstrand
     Østensjø

    • Lindeberg omsorgssenter
     Lindebergvn. 10 ,
     1069 OSLO

     Følgende bydeler sokner til Lindeberg omsorgssenter:
     Gamle Oslo
     Alna
     Stovner
     Grorud
     Bjerke

    • Tåsenhjemmet
     Pastor Fangens vei 26 ,
     0877 OSLO

     Følgende bydeler sokner til Tåsenhjemmet:
     Nordre Aker
     Sagene
     Grünerløkka

    • Ullerntunet
     Ullernchausseen 111 ,
     0284 OSLO

     Følgende bydeler sokner til Ullerntunet:
     Frogner
     St. Hanshaugen
     Vestre Aker
     Ullern

  • Vern for eldre
   Landsdekkende grønt nummer.:
   80 03 01 96 80 03 01 96
 • Tilbud til funksjonshemmede
  • Arkitektbistand
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Avlastning
  • Boliger
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
   Internett:
   www.hev.oslo.kommune.no
   • Et spesialtilpasset tilbud - Storbyavdelingen
    Akersbakken 27
    0130 OSLO
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0

    Mennesker med utviklingshemning trenger ofte svært spesialiserte tilbud som det kan være vanskelig for den enkelte bydel å få til. I slike tilfeller kan bydelen kjøpe
    plass i en av Storbyavdelingens boliger. Tilbudet er rettet mot ungdom og voksne og blir individuelt tilpasset til hver enkelt beboer.
    Det legges vekt på å gi grunnleggende omsorg, opplæring, tilpassede aktiviteter og utfordringer som gir mestringsfølelse.

  • Brensel
   • Operasjon Ved Oslo - (frivillig org.)
    Etterstadsletta 2 ,
    0660 Oslo
    Telefon:
    22 68 98 05 22 68 98 05

    Gratis utkjøring av tilskuddsbrensel for minstepensjonister og uføre.

  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Dagsenter
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Eldresenter for døve og døvblinde
   • Lovisenberg menighetshus
    Lovisenberggata 4 ,
    0456 Oslo
    Teksttelefon:
    22 71 90 12 22 71 90 12
    Mobil:
    952 89 435 952 89 435

    Åpningstid: Mandag og tirsdag fra kl. 09.00-15.00

  • Fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Habilitering og individuell plan
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Hjelpemidler
   • Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån (kommunalt)
    Konghellegata 3, inngang Schouterrassen ,
    0569 Oslo
    Telefon:
    22 87 16 50 22 87 16 50

    Hjelpemiddellageret låner ut enklere hjelpemidler under kortvarig sykdom eller skade.

   • NAV – Hjelpemiddelsentral (statlig)
    Peter Møllers vei 15
    0614 OSLO
    Telefon:
    21 06 97 00 21 06 97 00
    Telefaks:
    21 06 97 01 21 06 97 01

    Hjelpemiddelsentralen står for varige utlån, det vil si tekniske hjelpemidler som er søkt og innvilget av NAV Hjelpemiddelsentral.

  • Hjemmetjenester - praktisk bistand
   • Brukervalg hjemmehjelp

    Søknad om hjemmetjenester rettes til bydelen.

  • Hjemmesykepleie
  • Honnørrabatt
  • Hørselshemmede
   • Rådgivningskontoret for hørselshemmede - byomfattende
    Fredrikke Qvams g. 1 gulv 3
    0130 OSLO
    Teksttelefon:
    23 46 04 02 23 46 04 02
    Telefon:
    23 46 04 00 23 46 04 00
    Telefaks:
    23 46 04 01 23 46 04 01
    Internett:
    www.oslo.kommune.no/horsel
    Hjemmeside:
    www.storby.oslo.kommune.no

    Rådgivningskontoret for hørselshemmede er en del av kommunehelsetjenesten i Oslo. De ansatte har god kjennskap til de forskjellige tilbudene for hørselshemmede, døve og døvblinde.
    Tilbudene er byomfattende og gratis. Alle ansatte kan tegnspråk. For mer informasjon ta kontakt eller se hjemmesiden til Storbyavdelingen.

  • Ledsagerbevis for funksjonshemmede
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Omsorgsboliger
   Sentralbord:
   02 18 0 02 18 0
  • Parkering
   • Trafikketaten
    Hollendergate 5 ,
    Oslo
    0135 OSLO
    Kundesenter:
    23 48 20 30 23 48 20 30

    Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30,
    torsdag kl. 08.00-16.00

    • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Personlig assistanse
  • Rådet for funksjonshemmede
   • Helse- og velferdsetaten
    0101 Oslo
    Mobil:
    952 66 645 952 66 645
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0

    Rådssekretær er Bente Arnesen

   • Rådet for funksjonshemmede
  • Spesialskoler

   Se skoler – Tilbud til barn og ungdom

  • Støttekontakt
  • Tannleger
   • Tannhelsetjenesten Oslo KF
    Hammersborg Torg 3 ,
    0179 Oslo
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
    Telefaks:
    23 43 00 06 23 43 00 06
    Internett:
    www.tht.oslo.kommune.no

    For mer informasjon se tannlege, tilbud til alle

  • Tolketjenesten i Oslo
   Maridalsveien 3
   0133 Oslo
   Bestilling av tolk: Mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00:
   22 99 58 80 22 99 58 80
   Krisetelefon: Ved akutt behov for tolk etter arbeidstid.:
   22 99 58 90 22 99 58 90

   Tolketjenesten i Oslo formidler tolke- og oversettertjenester til offentlige virksomheter og privatpersoner. NB! Tolk til privatpersoner formidles kun til teoriprøver via skjerm i
   forbindelse med førerprøven. Tjenesten har knyttet til seg 140 tolker/oversettere som til sammen behersker nærmere 40 språk, med arabisk, somali og urdu som de største. I løpet .
   av 2007 og 2008 ble det utført ca. 42200 tolketimer og vel 9000 sider oversettelser.

  • TT-kort
   • Bestilling av reiser
    • Fritidsreiser med Oslo taxi
     Telefon:
     02 32 3 02 32 3

     eller nærmeste holdeplass.

    • Forhåndsbestilte reiser - Konsentra
    • Ordinær drosje (rødt kort)
     Telefon:
     23 01 05 00 23 01 05 00
     Telefaks:
     23 01 05 33 23 01 05 33
    • Spesialbil (blått kort):
     Telefon:
     23 01 05 70 23 01 05 70
     Telefaks:
     23 01 05 59 23 01 05 59
    • Etterlysning av bestilt spesialbil
     Telefon:
     23 01 05 77 23 01 05 77
 • Tilbud til flyktninger og innvandrere
  • Bosenter - byomfattende
   • Schwensens bosenter
    Schwensens gate 7 ,
    0170 Oslo
    Telefon:
    23 47 57 80 23 47 57 80
    Telefaks:
    23 47 57 81 23 47 57 81

    Bosenteret inneholder 42 leiligheter for vanskeligstilte bostedsløse. Tilbudet er byomfattende og boligene tildeles gjennom bydelens sosialtjeneste.
    Målgruppen er flyktninger med oppholdstillatelse og avklart bydelstilhørighet. Bosenteret tilbyr botrening, helseoppfølging og hjelp til å komme i gang med skole og kvalifisering.
    Bosenteret har ikke kompetanse til å følge opp rusmisbrukere og psykiatriske pasienter.

  • BYMIF - byomfattende senter for mindreårige flyktninger
   Arups gate 5 ,
   0192 Oslo
   Telefon:
   22 62 62 62 22 62 62 62
   Telefaks:
   22 62 62 63 22 62 62 63
   E-post:
   postmottak.bymif@bgo.oslo.kommune.no

   Åpningstid: Mandag - fredag fra kl. 08.00-15.35
   Hovedmålet for BYMIFs virksomhet er å bidra til at enslige mindreårige flyktninger som bosettes i Oslo kommune får et godt omsorgstilbud og gis muligheter til en
   positiv integrering i skole og samfunn.

  • Eldresenter - seniorsenter
   For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med bydelen.:
   02 18 0 02 18 0
   Se oversikt over eldresentre:
   www.hev.oslo.kommune.no
  • Enhet for mangfold og integrering - byomfattende
   Telefon:
   23 42 27 30 23 42 27 30
   Telefaks:
   23 42 26 01 23 42 26 01
   Hjemmeside:
   www.oslo.kommune.no/emi
  • Helsetilbud til nyankomne asylsøkere, flyktninger og innvandrere
   • Oslo universitetssykehus - Ullevål
    Bygning 19 inng. A ,
    0407 Oslo
    Telefon:
    22 11 75 98 22 11 75 98
    E-post:
    migrasjonshelse@hev.oslo.kommune.no

    Har du ikke tilgang til internett kan du ringe oss på telefon
    Her kan du også få henvisningsskjemaet.
    Migrasjonshelse tilbyr nyankomne asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere en frivillig og gratis helseundersøkelse hvor både fysisk og psykososial helse kartlegges.
    Målsetningen er at de som trenger det, skal få tidlig hjelp med sine helseproblemer. Tilbudet gjelder kun for de som bor i Oslo kommune.
    Du får time ved å fylle ut vårt henvisningsskjema, som finnes på Helse- og velferdsetatens hjemmeside, migrasjonshelse.

  • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
  • Innvandrerorganisasjoner - nettverk
   • Enhet for mangfold og integrering (EMI)
    Markveien 57, inng. Korsgata ,
    0550 Oslo
    Telefon:
    23 42 27 30 23 42 27 30
    Sentralbord:
    02 18 0 02 18 0
   • Innvandrerorganisasjoner - nettverk
  • Kvalifisering for innvandrere med lang botid
  • Mentornettverk
   For mer informasjon:
   post@mentornettverk.no
   Mobil:
   901 35 446 901 35 446
  • Norskopplæring
   • Oslo Voksenopplæring Servicesenter
    Karoline Kristiansens vei 8 ,
    0661 Oslo
    Telefon:
    23 47 00 00 23 47 00 00
    Internett:
    www.oslovo.no

    Åpningstid: Mandag og torsdag, kl. 10.00-18.00
    Tirsdag, onsdag og fredag, kl. 10.00-15.00

    • Oslo Voksenopplæring
  • Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
  • Rådgivningstjeneste
   • Velkommenoslo.no
    Karoline Kristiansens vei 8 ,
    0661 OSLO
    Telefon:
    23 47 00 00 23 47 00 00
    Hjemmeside:
    www.velkommenoslo.no

    Velkommenoslo.no er en nettside som er laget spesielt for flyktninger og innvandrere som er nye i Oslo. Nettsiden inneholder mye informasjon, og har mange pekere til offentlige instanser.

  • SEFI - senter for flyktninger og innvandrere
   • SEFI
    Ensjøveien 20 ,
    0661 OSLO
    Telefon:
    23 43 13 00 23 43 13 00

    Senter for flyktninger og innvandrere (SeFI) i Bydel Gamle Oslo ble i 1996 et permanent tjenestested. SeFIs hovedmålsetting er å bistå flyktninger med etablering i bydelen på en
    slik måte at de blir selvhjulpne, og kan leve integrert i lokalsamfunnet.
    SeFI er ansvarlig for å motta og bosette den enkelte flyktning/familie, samt å bistå
    vedkommende i etableringsfasen.

  • Tolketjenesten
   • Tolketjenesten i Oslo
    Maridalsveien 3
    0133 OSLO
    Telefon:
    22 99 58 70 22 99 58 70
    Telefaks:
    22 99 58 71 22 99 58 71
    E-post:
    tolketjenesten@sby.oslo.kommune.no
    • Bestilling av tolk
     Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.30-15.00:
     22 99 58 80 22 99 58 80
    • Krisetelefon
     Ved behov for tolk etter arbeidstid:
     22 99 58 90 22 99 58 90

     Tolketjenesten i Oslo - TIO - formidler tolke- og oversettertjenester til offentlige virksomheter og privatpersoner. Tjenesten har knyttet til seg 130 tolker/oversettere som til
     sammen behersker nærmere 40 språk, med arabisk, somali og urdu som de største.