Opphavsrett Eniro Norge AS

Eniro Norge AS innehar, om ikke annet er angitt, opphavsretten til alt materiale på dette nettstedet (www.dittdistrikt.no).
Materialet kan imidlertid kopieres og distribueres til tredjepart for privatbruk. Forutsetningen er at dette nettstedet oppgis som kilde på kopien av materialet og at det videre henvises til denne siden (www.dittdistrikt.no/opphavsrett/).
Ovennevnte rett til å bruke materiale fra dette nettstedet inkluderer ikke retten til å innlemme materiale i andre publikasjoner eller verker, uansett medieform. Materiale fra dette nettstedet får ikke under noen omstendigheter brukes, kopieres eller distribueres for kommersielle formål. Les også våre brukervilkår om blant annet personvern.
Mer informasjon om Eniro Norge AS