Velkommen til Ditt Distrikt®

www.dittdistrikt.no er en Iokal portal fra Eniro Norge As. Tjenesten består av lokale portaler, en portal for hver kommune i Norge. Ditt Distrikt Internett tilbyr lokalinformasjon samlet på ett sted. Her vil du blant annet finne oversikt over lokale aktiviteter, kart, nyheter og leverandører i ditt område. Innholdet på tjenesten oppdateres blant annet i samarbeid med kommunene, lokale samarbeidspartnere og lokale innholdsleverandører.

© Eniro Norge AS

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Eniro Norge AS. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Alle rettigheter forbeholdes.

Ditt Distrikt benytter ikonpakken Silk fra Mark James.

Ansvarlig redaktør Mari Moxnes Karlsen