Nome

  • Kommunen informerer
    Rådhuset, Ringsevja 30
    Servicekontor Ulefoss:
    35 94 62 00 35 94 62 00
    Telefaks:
    35 94 62 09 35 94 62 09
    E-post:
    postmottak@nome.kommune.no
    Internett:
    www.nome.kommune.no
  • Barn og familie
    • Barnehager
      • Kommunale
    • Barnevern
      Telefon:
      35 95 71 50 35 95 71 50
    • Flyktninger/Innvandrere
      • Nome Statlig Mottak for Asylsøkere
        Telefon:
        35 94 68 68 35 94 68 68
    • PPT
      Telefon:
      35 95 72 70 35 95 72 70
  • Bolig og eiendom
    • Boligkontoret
      Boligkonsulent:
      35 94 62 00 35 94 62 00
    • Brann
      • Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
        Telefon:
        35 94 62 00 35 94 62 00
    • Bygg- og eiendomsseksjonen
      Telefon:
      35 94 62 00 35 94 62 00
    • Landbrukskontoret i Midt-Telemark
      Bøvegen 271 ,
      3810 Gvarv
      Telefon:
      35 95 77 70 35 95 77 70
    • Tekniske tjenester
      Telefon:
      35 94 62 00 35 94 62 00
      • Vakttelefon for veg, vann og avløp
        Telefon:
        909 14 625 909 14 625
  • Helse- og legetjenester
    • Alders- og sykehjem
      • Kommunale
    • Ambulanse (døgnvakt)
      Telefon:
      11 3 11 3
    • Bo- og behandlingssenter
      • Ringsevja Bo - og servicesenter
        Telefon:
        35 94 61 11 35 94 61 11
      • Bjervatun alderspensjonat
        Telefon:
        35 94 81 00 35 94 81 00
    • Eldresentre
      • Lundetunet sevicesenter
        Telefon:
        35 94 97 73 35 94 97 73
    • Funksjonshemmede, tiltak
      Telefon:
      35 94 62 00 35 94 62 00
    • Fysioterapi
      Kommunefysioterapeut:
      35 94 62 70 35 94 62 70
    • Helse - og omsorgstjenester
      Telefon:
      35 94 62 00 35 94 62 00
    • Helsestasjoner
      Helsestasjon/helsesøster, Ulefoss og Lunde:
      35 00 86 20 35 00 86 20
    • Hjemmehjelp/hjemmesykepleie
      • Hjemmetjenesten, Lunde
        Telefon:
        35 94 97 70 35 94 97 70
      • Hjemmetjenesten avd. funksjonshemmede Dagsrud
        Olastua:
        35 94 61 70 35 94 61 70
        Vesleheimen:
        35 94 61 75 35 94 61 75
      • Hjemmetjenesten avd. funksjonshemmede Eidsbygda
        Telefon:
        35 94 57 22 35 94 57 22
      • Hjemmetjenesten, Ulefoss
        Telefon:
        35 94 61 30 35 94 61 30
      • Hjemmetjenesten avd. funksjonshemmede
        Telefon:
        35 94 61 05 35 94 61 05
    • Legekontor, kommunale
      Lunde:
      35 00 86 50 35 00 86 50
      Ulefoss:
      35 00 86 00 35 00 86 00
    • Legevakten
      Telefon:
      35 00 25 00 35 00 25 00
    • Psykiatri
      Telefon:
      35 94 61 02 35 94 61 02
    • Tannhelsetjenesten, den offentlige
      Lunde (Hellandvegen 12, 3800 Bø):
      35 06 01 10 35 06 01 10
      Ulefoss:
      35 94 42 84 35 94 42 84
  • Kultur, idrett og fritid
  • Miljø og folkehelse
  • Natur og friluftsliv
    • Viltnemnda
      Mobil:
      915 92 605 915 92 605

      Ved viltpåkjørsel ring: 02800

  • Offentlige etater
    • By- og herredsrett
      Nedre Telemark Tingrett, Skien:
      35 54 04 00 35 54 04 00
    • Folkeregisteret/Ligningskontor
      Nome, Bø, Sauherad:
      80 08 00 00 80 08 00 00
    • Forliksrådet
      v/Nome Lensmannskontor:
      35 94 69 36 35 94 69 36
    • Kirkeavdeling
      Telefon:
      35 94 62 60 35 94 62 60
    • Lensmann/Politi
      Telefon:
      35 94 69 30 35 94 69 30
    • Revisjon
      Telefon:
      35 58 44 07 35 58 44 07
  • Omsorg og rehabilitering
    • NAV Nome
      Telefon:
      55 55 33 33 55 55 33 33
    • Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
      Mobil:
      918 52 309 918 52 309
  • Skole og utdanning
  • Sosiale tjenester
  • VIKTIGE TELEFONNUMMER
    • Brannvesen
      • Nome
        • Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
          Telefon:
          35 94 62 00 35 94 62 00
    • Lensmann
      • Nome
    • Legevakt
      • Nome
  • HELSE
    • Incest
      • Nome
        • Senter mot seksuelle overgrep i Telemark
          Telefon:
          35 50 55 60 35 50 55 60
    • Krisesenter
      • Nome
        • Krisesenteret i Telemark
          Telefon:
          35 58 71 00 35 58 71 00
  • NYTTIGE TELEFONNUMMER
  • BARN OG UNGDOM
    • Barnevern
      • Nome
        • Barnevernvakta i Grenland
          Mobil:
          900 53 304 900 53 304
    • Bibliotek
      • Nome
        • Nome folkebibliotek
          Telefon:
          35 94 89 20 35 94 89 20

          Åpningstider:
          Mandag og torsdag kl. 11.00-19.00
          Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-16.00
          (fra 15. mai - 15. september: kl. 11.00-15.00)

          • Filial Lunde
            Telefon:
            35 94 49 10 35 94 49 10

            Åpningstider:
            Tirsdag 13.00-19.00
            Torsdag 13.00-19.00
            Stengt i juli måned.

    • Helsetjenesten
      • Nome
        • Ulefoss og Lunde helsestasjon
          Telefon:
          35 00 86 20 35 00 86 20
    • Konfliktrådet
      • Nome
        • Konfliktrådet i Telemark
          Telefon:
          22 03 26 22 22 03 26 22