Nome

 • Kommunen informerer
  Rådhuset, Ringsevja 30
  Servicekontor Ulefoss:
  35 94 62 00 35 94 62 00
  Telefaks:
  35 94 62 09 35 94 62 09
  Internett:
  www.nome.kommune.no
 • Barn og familie
  • Barnehager
   • Kommunale
  • Barnevern
   Telefon:
   35 95 71 50 35 95 71 50
  • Flyktninger/Innvandrere
   • Nome Statlig Mottak for Asylsøkere
    Telefon:
    34 94 68 68 34 94 68 68
  • PPT
   Telefon:
   35 95 72 70 35 95 72 70
 • Bolig og eiendom
  • Boligkontoret
   Boligkonsulent:
   35 94 62 00 35 94 62 00
  • Brann
   • Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
    Telefon:
    35 94 62 00 35 94 62 00
  • Bygg- og eiendomsseksjonen
   Telefon:
   35 94 62 00 35 94 62 00
  • Landbrukskontoret i Midt-Telemark
   Bøvegen 271 ,
   3810 Gvarv
   Telefon:
   35 95 77 70 35 95 77 70
  • Tekniske tjenester
   Telefon:
   35 94 62 00 35 94 62 00
   • Vakttelefon for veg, vann og avløp
    Telefon:
    909 14 625 909 14 625
 • Helse- og legetjenester
  • Alders- og sykehjem
   • Kommunale
  • Ambulanse (døgnvakt)
   Telefon:
   11 3 11 3
  • Bo- og behandlingssenter
   • Ringsevja Bo - og servicesenter
    Telefon:
    35 94 61 11 35 94 61 11
   • Lundetunet sevicesenter
    Telefon:
    35 94 97 73 35 94 97 73
  • Eldresentre
   • Bjervatun alderspensjonat
    Telefon:
    35 94 81 00 35 94 81 00
  • Funksjonshemmede, tiltak
   Telefon:
   35 94 62 00 35 94 62 00
  • Fysioterapi
   Kommunefysioterapeut:
   35 94 62 76 35 94 62 76

   Fast telefontid:
   Mandag-fredag kl. 08.00-09.00

  • Helse - og omsorgstjenester
   Telefon:
   35 94 62 00 35 94 62 00
  • Helsestasjoner
   Helsestasjon/helsesøster, Lunde:
   35 94 91 11 35 94 91 11
   Helsestasjon/helsesøster, Ulefoss:
   35 00 86 20 35 00 86 20
  • Hjemmehjelp/hjemmesykepleie
   • Hjemmetjenesten, Lunde
    Telefon:
    35 94 97 70 35 94 97 70
   • Hjemmetjenesten avd. funksjonshemmede Dagsrud
    Olastua:
    35 94 43 11 35 94 43 11
    Vesleheimen:
    35 94 52 66 35 94 52 66
   • Hjemmetjenesten avd. funksjonshemmede Eidsbygda
    Telefon:
    35 94 57 22 35 94 57 22
   • Hjemmetjenesten, Ulefoss
    Telefon:
    35 94 61 30 35 94 61 30
   • Hjemmetjenesten avd. funksjonshemmede
    Telefon:
    35 94 61 05 35 94 61 05
  • Legekontor, kommunale
   Lunde:
   35 94 91 00 35 94 91 00
   Ulefoss:
   35 00 86 00 35 00 86 00
  • Legevakten
   Telefon:
   35 00 25 00 35 00 25 00
  • Psykiatri
   Telefon:
   35 94 61 02 35 94 61 02
  • Tannhelsetjenesten, den offentlige
   Lunde (Hellandvegen 12, 3800 Bø):
   35 06 01 10 35 06 01 10
   Ulefoss:
   35 94 42 84 35 94 42 84
 • Kultur, idrett og fritid
 • Miljø og folkehelse
 • Natur og friluftsliv
 • Offentlige etater
  • By- og herredsrett
   Nedre Telemark Tingrett, Skien:
   35 54 04 00 35 54 04 00
  • Folkeregisteret/Ligningskontor
   Nome, Bø, Sauherad:
   80 08 00 00 80 08 00 00
  • Forliksrådet
   v/Nome Lensmannskontor:
   35 94 69 36 35 94 69 36
  • Kirkeavdeling
   Telefon:
   35 94 62 60 35 94 62 60
  • Lensmann/Politi
   Telefon:
   35 94 69 30 35 94 69 30
  • Revisjon
   Telefon:
   35 58 44 07 35 58 44 07
 • Omsorg og rehabilitering
  • NAV Nome
   Telefon:
   35 11 44 70 35 11 44 70
  • Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
   Mobil:
   918 52 309 918 52 309
 • Skole og utdanning
 • Sosiale tjenester
 • HELSE
  • Krisesenter for kvinner
   • Nome
    • Krisesenteret i Telemark
     Telefon:
     35 58 71 00 35 58 71 00
  • Legevakt
   • Nome
 • NYTTIGE TELEFONNUMMER
  • Brannvesenet - når hjelpa kan vente
   • Nome
    • Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
     Telefon:
     35 94 62 00 35 94 62 00
  • Fylkeskommune
  • Politi og lensmann
   • Nome
 • HER KAN DU FÅ HJELP
  • Barnevern
   • Nome
    • Barnevernvakta i Grenland
     Mobil:
     900 53 304 900 53 304
  • Helsetjenesten
   • Nome
  • Konfliktrådet
 • TILBUD I KOMMUNEN
  • Kommune
  • Bibliotek
   • Nome
    • Telemarksbiblioteket
     Telefon:
     35 94 89 20 35 94 89 20

     Åpningstider:
     Mandag og torsdag kl. 11.00-19.00
     Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-16.00

     • Filial Lunde
      Telefon:
      35 94 91 60 35 94 91 60

      Åpningstider:
      Tirsdag og torsdag kl. 13.00-19.00
      Stengt i juli måned.