Halden

 • Kommunen informerer
  Storgt. 8
  1751 Halden
  Fakturaadresse: ,
  1751 Halden
  Sentralbord:
  69 17 45 00 69 17 45 00
  Telefaks postmottak er::
  69 18 00 58 69 18 00 58
  E-post:
  postmottak@halden.kommune.no
  Internett:
  www.halden.kommune.no
 • Barn og familie
  • Barnehager
   • Kommunale
    • Barnehagekontor
     Storgt. 8
     Telefon:
     69 17 45 00 69 17 45 00
  • Barnevern
   Svenskegt. 5
   Telefon:
   69 17 46 00 69 17 46 00
   • Barnevernsvakten utenom kontortid og i helgen
    Mobil:
    901 73 222 901 73 222
   • Kontaktsenteret
    Storgt. 4
    Telefon:
    69 17 48 06 69 17 48 06
 • Bolig og eiendom
  • Brann
   • Øyeblikkelig hjelp
    Telefon:
    11 0 11 0
  • Brannstasjonen
   • Tjenestetelefon
    Wiels pl. 4
    Telefon:
    69 17 47 50 69 17 47 50
  • Byggesaker
   • Byggesaksavdeling
    Svenskegt. 6
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
  • Feiervesenet
   Wiels pl. 4
   Telefon:
   69 17 45 19 69 17 45 19
  • Landbrukskontoret
   • Jordbrukskontoret
    Tordenskjolds gt. 1
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
  • Oppmåling
   • Oppmålingsavdeling
    Svenskegt. 6
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
  • Planavdeling
   Svenskegt. 6
   Telefon:
   69 17 45 00 69 17 45 00
  • Tekniske tjenester
   • Administrasjon
    Svenskegt. 6
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
 • Helse- og legetjenester
  • Helse- og sosiale tjenester
   • Administrasjon
    Storgt. 8
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
  • Helseavdelinger
   • Helsekontor
    Jac. Blochsgt. 4
    Telefon:
    69 17 46 60 69 17 46 60

    Avdelingsingeniør/Miljørettet helsevern
    Kommuneoverlede, Vaksinasjon for voksne

  • Helsestasjoner
   • Bergheim Helsestasjon
    Grimsrødhøgda 109 ,
    1791 Tistedal
    Telefon:
    69 19 13 00 69 19 13 00
   • Karrestad Helsestasjon
    Kjærlighetsstien 32
    Telefon:
    69 17 25 09 69 17 25 09
   • Sentrum Helsestasjon
    Jac. Blochsgt. 4
    Telefon:
    69 17 46 62 69 17 46 62
  • Hjemmesykepleie
   • Iddebo Enhet
    Konglevn. 15 ,
    1793 Tistedal
    Telefon:
    69 17 48 00 69 17 48 00
   • Karrestad Enhet
    Kjærlighetsstien 32
    Telefon:
    69 17 25 85 69 17 25 85
   • Sentrum Enhet
    Osbekkgt. 4
    Telefon:
    69 17 46 80 69 17 46 80
  • Legekontor, kommunale
   • Legekontor
    Jac. Blochsgt. 4
    Telefon:
    69 17 46 61 69 17 46 61

    Telefontid 08.30-10.30 og 13.00-14.00
    Åpningstid 08.00-15.30

  • Legevakten
   Kjærlighetsstien 30
   Telefon:
   69 17 25 50 69 17 25 50

   Hverdager: 16.00-08.00,
   Lør., søn. og helligdager: døgnvakt

  • Omsorgsleiligheter
   • Bergheim bofellesskap 1
    Berheimveien 2
    Telefon:
    69 19 22 24 69 19 22 24
   • Bergheim bofellesskap 2
    Berheimveien 4
    Telefon:
    69 19 28 04 69 19 28 04
   • Bergheim bofellesskap 3
    Berheimveien 6
    Telefon:
    69 19 29 24 69 19 29 24
   • Bergheim bofellesskap 4
    Berheimveien 8
    Telefon:
    69 19 29 24 69 19 29 24
   • Bergheim bofellesskap 5
    Berheimveien 7
    Telefon:
    69 19 59 76 69 19 59 76
   • Bergheim bofellesskap 6
    Berheimveien 9
    Telefon:
    69 18 21 52 69 18 21 52
   • Bergheim trygdehybler
    Grimsrødhøgda 109
    Telefon:
    69 17 48 10 69 17 48 10
   • Brygga omsorgsboliger
    Tollbug. 6
    Telefon:
    69 21 77 40 69 21 77 40
   • Hagegata omsorsleiligheter
    Hagegata 1
    Telefon:
    69 17 49 65 69 17 49 65
    Mobil:
    932 10 814 932 10 814
   • Iddebo bofellesskap
    Konglevn. 15 ,
    1793 Tistedal
    Telefon:
    69 18 54 37 69 18 54 37
   • Karrestad eldresenter
    Vidars vei 22
    Telefon:
    69 17 46 90 69 17 46 90
   • Søsterveien omsorgsleiligheter
    Kjærlighetsst. 32
    1. etg:
    69 17 25 15 69 17 25 15
    2. etg.:
    69 17 25 13 69 17 25 13
   • Vaterland omsorgsleiligheter
    Osbekkgt. 4
    Telefon:
    69 17 48 22 69 17 48 22
  • Sykehjem
   • Halden sykehjem
    Kjærlighetsstien 28
    Telefon:
    69 17 25 43 69 17 25 43
   • Iddebo sykehjem
    Konglevn. 15 ,
    1793 Tistedal
    Telefon:
    69 17 48 00 69 17 48 00
   • Karrestad sykehjem
    Vidars v. 22
    Telefon:
    69 17 25 38 69 17 25 38
   • Solheim senter
    Solheimv. 40
    Telefon:
    69 21 77 00 69 21 77 00
  • Vaksinasjon
   • Halden Helsekontor
    Jac. Blochs gt. 4
    Telefon:
    69 17 46 60 69 17 46 60
 • Kultur, idrett og fritid
  • Bad
  • Bibliotek
   • Barnebiblioteket
    Tordenskjoldsgt. 1
    Telefon:
    69 17 47 71 69 17 47 71
   • Informasjonen
    Tordenskjoldsgt. 1
    Telefon:
    69 17 47 72 69 17 47 72
   • Voksenbiblioteket
    Tordenskjoldsgt. 1
    Telefon:
    69 17 47 70 69 17 47 70
  • Idrettsanlegg
  • Kultur
   • Administrasjonen
    Kongens Brygge 3
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
  • Kulturskole
   Tordenskjoldsgt. 8
   Telefon:
   69 17 46 76 69 17 46 76
   Telefaks:
   69 17 49 61 69 17 49 61
 • Miljø og folkehelse
  • Renovasjon
   • Forespørsel om renovasjon
    Telefon:
    69 17 47 62 69 17 47 62
   • Avfallsplass Rokke
    Telefon:
    69 19 33 15 69 19 33 15
   • Komposteringsanlegg Åsekjær
    Telefon:
    69 17 51 70 69 17 51 70
  • Renseanlegg
   • Lille Erte vannbehandlingsanlegg
    Telefon:
    69 19 18 23 69 19 18 23
   • Remmendalen kloakkrenseanlegg
    Telefon:
    69 18 85 65 69 18 85 65
 • Offentlige etater
  • Administrasjon

   Ordfører
   Overformynderi
   Rådmann
   Skatteavdeling
   Økonomiavdeling

   • Servicesenteret
    Rådhuset, Storgt. 8
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
   • Postmottak
    Telefaks:
    69 18 00 58 69 18 00 58
  • Havnevesen
   • Havnekontor
    Jernbanebrygga 1
    Telefon:
    69 17 48 30 69 17 48 30
   • Båthavnkontor
    Jernbanebrygga 1
    Telefon:
    69 18 34 12 69 18 34 12
  • Kemneren
   Tordenskjoldsg. 4
   Telefon:
   69 17 45 67 69 17 45 67
   Telefaks:
   69 17 46 41 69 17 46 41
 • Omsorg og rehabilitering
  • NAV
   Storgt. 8
   Telefon:
   81 58 10 01 81 58 10 01
  • Rehabiliteringsavdelingen
   Kjærlighetsstien 28
   Telefon:
   69 17 25 95 69 17 25 95
 • Skole og utdanning
  • Undervisning
   • Administrasjonen
    Storgt. 8
    Telefon:
    69 17 45 00 69 17 45 00
 • Vei og trafikk
  • Parkering, kommunale
 • Andre ikke kommunale tjenester
  • Aladdin kino
   Tordenskjoldsgt. 8
   Telefon:
   69 17 47 68 69 17 47 68
  • NAV
   Storg. 8
   Telefon:
   81 58 10 01 81 58 10 01
  • Politiet
   Borgergt. 8
   Telefon:
   02 80 0 02 80 0
   • Øyeblikkelig hjelp
    Telefon:
    11 2 11 2
  • Skatt Øst
   Telefon:
   80 08 00 00 80 08 00 00
  • Tannhelsetjenesten
   Violgt.
   Telefon:
   69 18 66 66 69 18 66 66
  • Tingretten/Sorenskriveren
   Borgergt.
   Telefon:
   69 19 09 50 69 19 09 50
 • HELSE
  • Krisesenter
  • Legevakt
   • Halden
    • Legevakta for Aremark og Halden
     Telefon:
     69 17 25 50 69 17 25 50
 • NYTTIGE TELEFONNUMMER
  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
   • Halden
  • Frivilligsentralen
   • Halden
    • Halden Frivilligsentral
     Telefon:
     69 17 64 82 69 17 64 82
  • Fylkeskommune
  • Politi og lensmann
   • Halden
    • Halden politistasjon
     Telefon:
     69 21 43 00 69 21 43 00
 • HER KAN DU FÅ HJELP
  • Barnevern
   • Halden
  • Helsetjenesten
   • Halden
    • Helsestasjon for ungdom
     Telefon:
     69 17 46 53 69 17 46 53
     Telefon:
     69 17 46 62 69 17 46 62

     Åpent hver torsdag fra kl. 15.00-17.00

  • Konfliktrådet
   • Halden
    • Konfliktrådet i Østfold
     Telefon:
     22 03 26 15 22 03 26 15
 • TILBUD I KOMMUNEN
  • Bibliotek
   • Halden
    • Halden bibliotek
     Voksenavdeling:
     69 17 47 70 69 17 47 70
     Barneavdeling:
     69 17 47 71 69 17 47 71

     Åpningstid:
     Mandag torsdag kl. 11.00-19.00
     Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-15.30
     Lørdag kl. 10.00-14.00

  • Kommune