Brukervilkår

Følgende vilkår gjelder for bruk av tjenesten Ditt Distrikt. Ved å bruke tjenesten anses du for å ha akseptert brukervilkårene.

Om tjenesten

Nettstedet Ditt Distrikt (Ditt Distrikt) er en tjeneste som eies og drives av Eniro Norge AS. Avtalevilkår inntatt i denne brukeravtalen ("Avtalen") gjelder for alle Brukere av Ditt Distrikt, både for registrerte og uregistrerte brukere. Tjenesten er åpen for alle som aksepterer og oppfyller Avtalens vilkår ("Brukere"). Registrerte brukere av Ditt Distrikt kan benytte tjenesten til å laste opp bilder, skrive titler og beskrivelser, stedsangi, samt kategorisere opplastede bilder. Videre kan de opprette grupper med egen informasjonsside, knytte seg til grupper, publisere aktiviteter og arrangementer, skrive innlegg på Oppslagstavlen, skrive omtaler og for øvrig publisere kommentarer på annet innhold på tjenesten. Registrerte brukere av Ditt Distrikt kan til enhver tid slette og redigere sine opplastede bilder og for øvrig annet innhold som brukeren har publisert fra tjenesten. Ditt Distrikt vil være i stadig utvikling, og den type innhold som Brukerne kan publisere selv som nevnt ovenfor vil ikke begrenses til dette fremover. Vilkårene for nye typer innhold som Brukerne selv kan laste opp og publisere som ikke direkte er omtalt i disse brukervilkårene vil allikevel omfattes av disse vilkårene.

Interessebasert reklame

På noen av dittdistrikt.no sine sider har vi interessebasert reklame, det vil si at vi viser reklame tilpasset ditt brukermønster. Din interesseprofil er basert på sider du har besøkt på Eniro Norges nettsteder. Les mer om interessebasert reklame eller blokker dette i din nettleser her.

Merk at du må gjenta operasjonene dersom du går inn på nettsidene fra en annen datamaskin, eller sletter informasjonskapsler i nettleseren du benytter.

Personopplysninger

Eniro Norge behandler personopplysninger i forbindelse med bruk av tjenesten. Behandlingsansvarlig er Eniro Norge AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 Oslo. Databasedirektør har det daglige ansvaret for å oppfylle Eniro Norges plikter etter personopplysningsloven.

De personopplysninger som behandles er begrenset til  IP-adresser ved søk i Eniro Norges databaser og bruk av evt kommunikasjonstjenester. Ved søk i andre kilder lagres ingen personopplysninger. De personopplysninger som behandles blir generert ved bruk av tjenesten. For registrerte bruker vil i tillegg navn og e-postadresse behandles.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å hindre misbruk av Eniro Norges databaser, kontroll på brukeropplastet innhold, samt å levere tjenesten. Personopplysninger utleveres ikke, med unntak av pålegg fra Politi og påtalemyndighet. Personopplysninger kan overleveres til databehandlere eller tredje part som ledd i tjenesteleveransen. Kunden har innsynsrett, og personopplysningsloven gir rett til å få rettet eller slettet personopplysninger i visse tilfeller.

Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggene inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, men benyttes til statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig. Til formålet benyttes informasjonskapsler ("cookies"), elektroniske bilder ("web beacons") og scripts fra måleverktøyet Google Analytics og TNS Metrix.

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder, og er små tekstfiler som lagres av nettleseren (Internet explorer, Firefox eller annet) på din PC. "Elektroniske bilder" er usynlige grafikkelementer som i dette tilfellet leses fra Googles nettsted.

Brukerkonto

For å få tilgang til å hele tjenesten må Brukeren opprette en brukerkonto som Brukeren har tilgang til via et passord. Når Brukeren oppretter brukerkonto må det oppgis korrekt og fullstendig informasjon. Brukeren er personlig ansvarlig for hva som skjer med hans brukerkonto og må beskytte passordet til brukerkontoen på en sikker måte. Brukeren kan ikke benytte andres brukerkonto uten eieren av brukerkontoens tillatelse. Om Brukeren har mistanke om at noen benytter hans brukerkonto uten tillatelse må han umiddelbart og uten opphold gi beskjed til Eniro Norge AS.

Bruk av Ditt Distrikt

Brukeren samtykker i å ikke omgå, hindre eller på annen måte innskrenke noen sikkerhetsrelatert funksjon på Ditt Distrikt eller funksjoner som beskytter eller begrenser bruk av nettstedets innhold. Det er ikke adgang til å bruke eller sette i gang automatiserte systemer (for eksempel roboter, spindler etc.) på Ditt Distrikt. Eniro Norge AS gir imidlertid søkemotorer adgang til å benytte spindler for å gjøre innholdet søkbart i eksterne søkemotorer.

Brukerens opplastede bilder og annet innhold publisert av Brukeren på Ditt Distrikt

Brukeren har anledning til å laste opp bilder, samt publisere annet innhold som nevnt under punktet ”Om tjenesten” ovenfor på Ditt Distrikt i overensstemmelse med denne avtalen. Brukeren tillater at bilder som han har lastet opp i tjenesten, samt annet innhold brukeren har publisert spres eller publiseres på andre steder. Brukeren er innforstått med at uansett om eller når slike opplastninger etc publiseres, kan ikke Eniro Norge AS garantere noen konfidensialitet med hensyn til disse. Brukeren beholder all eiendomsrett og immaterielle rettigheter til sine bilder og sitt innhold forøvrig, men gir Eniro Norge AS en royalty-fri og overdragbar rett til å benytte det opplastede materialet på den måten Eniro Norge AS mener gagner den fortsatte driften og utviklingen av Eniro Norge AS sine nettsteder best. Ved å laste opp et bilder gir Brukeren også hver enkelt Bruker av nettsteder der bildet gjøres tilgjengelig en rett til å benytte hans bilde gjennom nettstedet og til å distribuere og vise disse for andre. Denne retten oppheves kun dersom Brukeren sletter det aktuelle bildet fra Ditt Distrikt. Ved opplastningen av bilder og annet innhold samtykker Brukeren videre å:

  • ikke publisere usannheter eller miskrediteringer som kan skade Ditt Distrikt eller noen tredjepart,
  • ikke laste opp materiale som er pornografisk, trakasserende, rasistisk, oppmuntrer til kriminelle handlinger eller på annen måte er upassende på en tjeneste som er åpen for alle.
  • ikke laste opp reklame eller markedsføring av kommersiell art
Brukeren kan kun laste opp og publisere egne bilder og annet innhold som Brukeren har tillatelse til å laste opp. For å ha tillatelse til å laste opp andres bilder eller innhold forøvrig må Brukeren innhente samtykke til publisering fra rettighetshaver og fra alle identifiserbare personer i det aktuelle materialet. Brukeren er personlig ansvarlig for egne opplastninger og konsekvensene ved å publisere disse. Brukeren garanterer at han har opphavsrett og alle andre nødvendige rettigheter, eller rettighetshaverens godkjenning, på det materialet han laster opp.

Fjerning av opplastet materiale og utestenging av Brukere

Brukere kan innrapportere til Eniro Norge AS materiale som er lastet opp på Ditt Distrikt og som Brukeren mener er upassende eller i strid med denne Avtalen eller norsk lov. Dersom innrapporteringen gjelder brudd på opphavsrett skal det kunne bekreftes at det er den rettmessige copyrighthaveren som utfører innrapporteringen samt legges ved kontaktopplysninger til denne. Eniro Norge AS forbeholder seg retten til uten varsel å fjerne opplastet materiale som man har blitt oppmerksom på og som etter Eniro Norge AS sin vurdering er i strid med denne Avtalen, norsk lov, eller som kan gi grunnlag for ansvar eller kritikk mot Eniro Norge AS. Dersom en Bruker bryter vilkårene i denne Avtalen gjentatte ganger forbeholder Eniro Norge AS retten uten varsel å stenge vedkommende ute fra tjenesten og fjerne samtlige av Brukerens opplastede bilder og/eller annet innhold. Med gjentatte ganger menes at Brukeren har fått opplastet innhold fjernet fra Ditt Distrikt mer enn to ganger.

Eniro Norge AS sitt ansvar

Ditt Distrikt inneholder linker til tredjeparts hjemmesider som ikke eies eller kontrolleres av Eniro Norge AS. Eniro Norge AS har ingen kontroll over og tar ikke ansvar for innholdet på eksterne nettsider som eies og kontrolleres av tredjepart. Ditt Distrikt tar ikke ansvar for: 1. tredjeparts ulovlige bruk av Ditt Distrikt 2. feil i innholdet på nettstedet, 3. ulovlig bruk av nettstedets sikkerhetssystem og / eller personlig/finansiell informasjon lagret i systemet. 4. avbrudd eller forstyrrelser av overføringen til eller fra nettstedet, 5. bugger, virus, trojanske hester eller lignende som kan overføres til eller gjennom nettstedet av tredjepart eller 6. tap eller skade av noe slag forårsaket av bruk av Ditt Distrikt. Eniro Norge AS tar ikke ansvar for noen vare eller tjeneste som markedsføres eller tilbys av tredjepart gjennom nettstedet, nettsteder som er linket til Ditt Distrikt på nett eller presentert i annonsering på tjenesten.

Eniro Norge AS sin rett til tjenesten Ditt Distrikt

Eniro innehar de immaterielle rettigheter til tjenesten Ditt Distrikt og varemerket Ditt Distrikt. Bruken av tjenesten gir ikke brukeren rett til å kopiere kategoristruktur, tekst og/eller bilder som inngår i nettstedet utover det som er nødvendig for å bruke tjenesten på normalt vis.

Overdragelse

Brukere av Ditt Distrikt på nett kan ikke overføre rettigheter og plikter som følger av denne Avtalen, eller som gis ved bruk av tjenesten, til tredjepart. Eniro Norge AS kan overføre sine rettigheter og plikter etter denne Avtalen til tredjepart.

Endringer

Eniro Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene i denne Avtalen uten å informere Brukeren om endringene. Det er Brukerens ansvar å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende vilkårene i Avtalen. Brukerens bruk av Ditt Distrikt på nett anses som samtykke til disse eventuelle endringene.

Lovvalg

Ditt Distrikt på nett er underlagt norsk lovgivning.