Berg

 • Kommunen informerer
  9385 Skaland
  Sentralbord:
  77 85 90 00 77 85 90 00
  Telefaks:
  77 85 90 01 77 85 90 01
  E-post:
  postmottak@berg.kommune.no
  Hjemmeside:
  www.berg.kommune.no
 • Barn og familie
 • Bolig og eiendom
  • Brann
   • Brannsjef Finnsnes
    Telefon:
    77 87 18 00 77 87 18 00
   • Ved brann ring
    Telefon:
    11 0 11 0
  • Bygg- og eiendomsseksjonen
   Telefon:
   77 85 90 21 77 85 90 21
  • Feiervesenet
   Telefon:
   77 85 90 21 77 85 90 21
  • Kart og geodata
   Telefon:
   77 85 90 21 77 85 90 21
  • Landbrukskontoret
   Telefon:
   77 85 90 21 77 85 90 21
  • Tekniske tjenester
   Telefon:
   77 85 90 21 77 85 90 21
  • Uteseksjonen
 • Helse- og legetjenester
  • Alders- og sykehjem
  • Ambulanse
   Telefon:
   11 3 11 3
  • Fysioterapi
  • Helsestasjoner
   • Helsesøster Skaland
    Telefon:
    77 85 91 07 77 85 91 07
  • Hjemmehjelp
  • Hjemmesykepleie
  • Legekontor, kommunale
  • Legevakt
   Telefon:
   77 87 14 00 77 87 14 00
  • Pleie- og omsorg
  • Psykiatri
   Telefon:
   77 85 93 00 77 85 93 00
  • Tannlegetjenester
   • Tannlegetjenesten Finnsnes
    Telefon:
    77 84 02 88 77 84 02 88
  • Veterinær, kommunale
   Telefon:
   77 84 09 40 77 84 09 40
 • Kultur, idrett og fritid
  • Bibliotek
   • Berg folkebibliotek, Senjahopen
    Telefon:
    77 85 98 97 77 85 98 97
  • Kulturskole
   Telefon:
   77 85 90 27 77 85 90 27
  • Museer
 • Miljø og folkehelse
 • Natur og friluftsliv
  • Fiskeri
   • Fiskerirettlederen i Berg, Finnsnes
    Telefon:
    77 84 08 70 77 84 08 70
  • Viltnemnda
   Telefon:
   77 85 90 00 77 85 90 00
 • Offentlige etater
 • Omsorg og rehabilitering
 • Skole og utdanning
 • Sosiale tjenester
  • Begravelser
 • Vei og trafikk
 • HELSE
  • Incest
   • Berg
    • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
     Telefon:
     77 65 20 44 77 65 20 44
  • Krisesenter for kvinner
   • Berg
    • Krisesenteret for Midt-Troms
     Telefon:
     77 84 52 60 77 84 52 60
  • Legevakt
 • NYTTIGE TELEFONNUMMER
  • Brannvesenet - når hjelpen kan vente
  • Fylkeskommune
  • Politi og lensmann
   • Berg
    • Berg og Torsken lensmannskontor
     Telefon:
     77 85 66 20 77 85 66 20
 • HER KAN DU FÅ HJELP
  • Barnevern
   • Berg
  • Helsetjenesten
   • Berg
    • Helsesøsteren
     Telefon:
     77 85 91 07 77 85 91 07

     mellom kl. 8.00 og 15.30 på tirsdager, torsdager og annenhver fredag.

  • Konfliktrådet
   • Berg
    • Konfliktrådet i Troms
     Telefon:
     77 64 20 21 77 64 20 21
  • Utekontaktene
 • TILBUD I KOMMUNEN