Berg

 • Kommunen informerer
  9385 Skaland
  Sentralbord/informasjon:
  77 85 90 00 77 85 90 00
  Telefaks:
  77 85 90 01 77 85 90 01
  E-post:
  postmottak@berg.kommune.no
  Hjemmeside:
  www.berg.kommune.no
 • Barn og familie
 • Bolig og eiendom
  • Brann
   • Brannsjef Finnsnes
    Telefon:
    77 87 18 00 77 87 18 00
   • Ved brann ring
    Telefon:
    11 0 11 0
  • Vakttelefon teknisk
   Mobil:
   913 33 755 913 33 755
 • Helse- og legetjenester
  • Alders- og sykehjem
  • Ambulanse
   Telefon:
   11 3 11 3
  • Fysioterapi
  • Helsestasjoner
   • Helsesøster Skaland
    Telefon:
    77 85 91 07 77 85 91 07
  • Hjemmehjelp
  • Hjemmesykepleie
  • Legekontor, kommunale
  • Legevakt
   Telefon:
   77 87 14 00 77 87 14 00
  • Pleie- og omsorg
  • Psykiatri
   Telefon:
   77 85 90 30 77 85 90 30
  • Tannlegetjenester
   • Tannlegetjenesten Finnsnes
    Telefon:
    77 84 02 88 77 84 02 88
  • Veterinær, kommunale
   Telefon:
   77 84 09 40 77 84 09 40
 • Kultur, idrett og fritid
  • Bibliotek
   • Berg folkebibliotek, Senjahopen
    Telefon:
    77 85 98 97 77 85 98 97
  • Kulturskole
   Telefon:
   77 85 90 27 77 85 90 27
  • Museer
 • Miljø og folkehelse
 • Natur og friluftsliv
  • Fiskeri
   • Fiskerirettlederen i Berg, Finnsnes
    Telefon:
    77 84 08 70 77 84 08 70
  • Viltnemnda
   Telefon:
   77 85 90 00 77 85 90 00
 • Offentlige etater
 • Omsorg og rehabilitering
  • NAV Berg
   Telefon:
   55 55 33 33 55 55 33 33
  • Støttekontakt
   Telefon:
   77 85 93 00 77 85 93 00
  • Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
   Telefon:
   77 85 93 00 77 85 93 00
 • Skole og utdanning
 • Sosiale tjenester
  • Begravelser
 • Vei og trafikk
 • VIKTIGE TELEFONNUMMER
  • Brannvesen
  • Lensmann
   • Berg
    • Lenvik lensmannskontor
     Telefon:
     77 85 22 40 77 85 22 40
  • Legevakt
 • HELSE
  • Incest
   • Berg
    • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
     Telefon:
     77 65 20 44 77 65 20 44
  • Krisesenter
   • Berg
    • Krisesenteret for Midt-Troms
     Telefon:
     77 84 52 60 77 84 52 60
 • NYTTIGE TELEFONNUMMER
 • BARN OG UNGDOM
  • Barnevern
   • Berg
  • Bibliotek
   • Berg
    • Berg skole, Senjahopen
     Telefon:
     77 85 98 97 77 85 98 97

     Tirsdag kl. 11.00-14.30
     Onsdag kl. 18.00-20.00

  • Helsetjenesten
  • Konfliktrådet
   • Berg
    • Konfliktrådet i Troms
     Telefon:
     22 77 73 15 22 77 73 15