Troms fylkeskommune

 • Fylkeskommunen informerer
  Fylkeshuset, Strandv. 13 ,
  9007 Tromsø
  9296 Tromsø
  Hjemmeside:
  www.tromsfylke.no
  E-post:
  postmottak@tromsfylke.no
  Sentralbord:
  77 78 80 00 77 78 80 00
 • Sentraladministrasjon
  • Fylkesrådet i Troms
   • Fylkesrådsleder Pia Svensgaard
    Telefon:
    77 78 80 08 77 78 80 08
   • Fylkesrådets nestleder Pål Julius Skogholt
    Telefon:
    77 78 80 13 77 78 80 13
   • Fylkesråd Kari-Anne Opsal
    Telefon:
    77 78 80 06 77 78 80 06
   • Fylkesråd Knut Werner Hansen
    Telefon:
    77 78 80 07 77 78 80 07
  • Fylkesordføreren i Troms
   • Fylkesordfører Terje Olsen
    Telefon:
    77 78 80 14 77 78 80 14
   • Fylkesvaraordfører Kristina Torbergsen
    Telefon:
    77 78 83 91 77 78 83 91
  • Administrasjonen
   • Administrasjonssjef Jan Inge Hille
    Telefon:
    77 78 81 50 77 78 81 50
   • Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli
    Telefon:
    77 78 80 19 77 78 80 19
   • Stabssjef Hilde Jenssen
    Telefon:
    77 78 80 16 77 78 80 16
   • Fylkeskultursjef Ellen Østgård
    Telefon:
    77 78 82 24 77 78 82 24
   • Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander
    Telefon:
    77 78 82 85 77 78 82 85
   • Kommunikasjonssjef Knut Are Mortensen
    Telefon:
    77 78 80 17 77 78 80 17
   • Næringssjef Kari Mette Aaseth
    Telefon:
    77 78 81 92 77 78 81 92
   • Miljø- og samferdselssjef Bjørn Kavli
    Telefon:
    77 78 81 71 77 78 81 71
 • Tannhelsetjenesten i Troms
  • Tromsø tannhelsedistrikt
  • Nord-Troms tannhelsedistrikt
  • Harstad tannhelsedistrikt
  • Midt-Troms tannhelsedistrikt
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter TkNN
   Telefon:
   77 78 90 00 77 78 90 00
 • Videregående skoler
  • Pedagoisk-psykologisk tjeneste for videregående skoler i Tromsø
   Telefon:
   77 78 80 95 77 78 80 95
  • Indre Troms videregående skole
   Telefon:
   77 83 63 00 77 83 63 00
  • Breivang videregående skole
   Telefon:
   77 78 85 00 77 78 85 00
  • Breivika videregående skole
   Telefon:
   77 78 88 00 77 78 88 00
  • Finnfjordbotn videregående skole
   Telefon:
   77 85 08 00 77 85 08 00
  • Kongsbakken videregående skole
   Telefon:
   77 64 73 00 77 64 73 00
  • Kvaløya videregående skole
   Telefon:
   77 60 54 00 77 60 54 00
  • Nordkjosbotn videregående skole
   Telefon:
   77 78 96 00 77 78 96 00
  • Nordreisa videregående skole
   Telefon:
   77 77 01 00 77 77 01 00
  • Rå videregående skole
   Telefon:
   77 78 94 00 77 78 94 00
  • Senja videregående skole
   Telefon:
   77 85 28 52 77 85 28 52
  • Skjervøy videregående skole
   Telefon:
   77 77 78 00 77 77 78 00
  • Vågsfjord videregående skole
  • SMI-skolen i Tromsø
   Telefon:
   77 75 44 20 77 75 44 20
  • Stangnes videregående skole
   Telefon:
   77 01 91 00 77 01 91 00
  • Tromsdalen videregående skole
   Telefon:
   77 75 25 00 77 75 25 00
  • Tromsø maritime skole
   Telefon:
   77 78 87 10 77 78 87 10