Fiskeplass ved Rundatjønn på Bortelid, Åseral

Ved Rundatjønn på Bortelid er det lagt tilrette en egen fiskeplass slik at det skal være enkelt for fiskere å komme til godt fiske. Fiskeplassen ligger like ved veien og er godt merket.

Dette er en fiskeplass som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Her er det også benker og bord, og greit å parkere med bilen.

I fjellområdene i Åseral er det mange gode fiskevann for fjellørret. Det er de siste årene tatt fjellørret helt opp i 5 kg størrelse på flere steder i kommunen.

Åseral Fiskeadministrasjon (ÅFA) selger felles fiskekort for de fleste elvene i Åseral.
Områder som ikke går under ÅFA er Egså og Sandvatn (Kosåna).

Fiskekort fåes kjøpt på:
- Bortelid Hotel
- Bortelid Marked
- Ljosland Fjellstove
- Lordens Kro, Åseral Bensin
- Åseral S-marknad
- Servicekontoret i kommunen

At Rundatjønn in Bortelid there is a marked fishing site with car park, table and benches. The site is suitable for wheelchair users.

Åseral Fishing Administration (AFA) sells fishing license for most rivers in the municipality.
Areas that are not under the AFA is Egså and Sandvatn (Kosåna).

Fishing licenses are available for purchase
- Bortelid Hotel
- Bortelid Market
- Ljosland Fjellstove
- Lordens Kro
- Åseral gas
- Åseral S-market
- Service office in Åseral municipality.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Bortelid
4540
Hjemmeside:
www.aseral.kommune.no