Tomb rosehage

Aktivitetens tittel og beskrivelse

På Tomb finnes Norges største samling av moderne roser, i tillegg er her et fint utvalg av historiske roser og en del ville rosesorter. Rosehagen på Tomb er det ca. 350 ulike sorter og omlag 1900 rosebusker. De første roser begynner normalt å blomstre tidlig i juni. Mange blomstrer helt til frosten setter stopp i oktober. Størst blomsterprakt i Rosehagen er det fra midt i juli til midt i august. Tomb Rosehage er anlagt etter forslag fra og i samarbeid med Norsk Rose Forening. Hagen ble påbegynt i 1990 og er mye utvidet i 1993 og 1995. Formålet med Tomb Rosehage er bl.a.: Den skal være til pryd og glede for publikum Vurdering av roser som er i bruk Planting og vurdering av nye sorter Øke folks kjennskap til roser og stell av disse. Formålet søkes oppnådd ved: Rosehagen er alltid åpen for publikum. Det er gratis adgang. Alle roser er merket med tydelige skilt Det foretas mange ulike vurderinger av rosene Det holdes kurs og gis omvisninger .For mer informasjon, kontakt Tomb Jordbruksskole, Tlf: 69 28 30 00, eller les mer på Tomb Jordbruksskoles egne sider om rosehagen.På Tomb finnes Norges største samling av moderne roser, i tillegg er her et fint utvalg av historiske roser og en del ville rosesorter.At Tomb you will find Norways biggest collection of modern roses, as well as a nice selection of historical roses and some wild species. In the rose garden at Tomb there is approximately 350 different sorts of roses and about 1900 rose bushes. The first roses normally start blossoming early June. Many of them blossom until the cold arrives in October. The best time for visiting the garden is between mid July and mid August, when most of the roses are in bloom. Tomb rose garden is developed in cooperation with the Norwegian Rose Society who also had the original idea. The work on the garden started already in 1990, and it was largely expanded in the years 1993 and 1995. The purpose of Tomb Rose Garden is, amongst other things: To serve as adornment and be enjoyed by the audience Evaluation of roses in use Planting og evaluation of new rose types To increase peoples knowledge about roses and the caretaking of these The rose garden is always open for audience. Entrance in the garden is free. All roses are marked with signs. Lectures and guided tours of the garden can be arranged. For more information, please contact Tomb Jordbrukshøgskole (agricultural school), telephone 69 28 30 00 or see their website.At Tomb you will find Norways biggest collection of modern roses, as well as a nice selection of historical roses and some wild species.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Tomb
1640