Tomb Rosehage

På Tomb finnes Norges største samling av moderne roser, i tillegg er her et fint utvalg av historiske roser og en del ville rosesorter.

Rosehagen på Tomb er det ca. 350 ulike sorter og omlag 1900 rosebusker. De første roser begynner normalt å blomstre tidlig i juni. Mange blomstrer helt til frosten setter stopp i oktober. Størst blomsterprakt i Rosehagen er det fra midt i juli til midt i august.

Tomb Rosehage er anlagt etter forslag fra og i samarbeid med Norsk Rose Forening. Hagen ble påbegynt i 1990 og er mye utvidet i 1993 og 1995.

Formålet med Tomb Rosehage er bl.a.:
Den skal være til pryd og glede for publikum
Vurdering av roser som er i bruk
Planting og vurdering av nye sorter
Øke folks kjennskap til roser og stell av disse.

Formålet søkes oppnådd ved:
Rosehagen er alltid åpen for publikum. Det er gratis adgang.
Alle roser er merket med tydelige skilt
Det foretas mange ulike vurderinger av rosene
Det holdes kurs og gis omvisninger .


For mer informasjon, kontakt Tomb Jordbruksskole, Tlf: 69 28 30 00, eller les mer på Tomb Jordbruksskoles egne sider om rosehagen; http://www.tomb.no/om-tomb/park-og-rosehage/parken-et-kulturminne

På Tomb finnes Norges største samling av moderne roser, i tillegg er her et fint utvalg av historiske roser og en del ville rosesorter.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Tomb
1640