Råde forsvarsmuseum

Råde Forsvarsmuséum i "Teltebua" er bygd opp av Råde Forvsvarsforening. Samlingen skal gi besøkende et lite innblikk i det norske forsvars historie. Man har lagt vekt på at muséet skal ha lokal tilknytning. Gjennom utstilling, bilder og beskrivelse prøver en å vise situasjonen under krigen 1940-45, og hvordan bygdas folk var involvert. For eksempel vises i et "tablå" en milorg-mann som pakker opp en container som nettopp er mottatt i flyslipp.Råde Forsvarsforening har også ansvar for vedlikehold av Vetaåsen skanse som er nærmere beskrevet i heftet; Vandring i Borgebunn, se kulturhistoriske vandringer.Råde Forsvarsmuseum har åpent lørdager og søndager i juli. 11.00 - 14.00. I tillegg er museet åpent på markedsdagen og på bygdedagen.Ved henvendelse til kulturkontoret kan en få oppgitt kontaktperson for omvisningRåde Forsvarsmuséum i "Teltebua" er bygd opp av Råde Forvsvarsforening. Samlingen skal gi besøkende et lite innblikk i det norske forsvars historie.Råde Forsvarsmuseum (Museum of "defence", of armed forces) in the "Teltebua" has been created by Råde Defence Union. The collection shall provide visitors with a piece of the history of the Norwegian Defence Forces, focusing on local history. Through the exhibition, pictures and description the idea is to show the situation during the war years 1940-45, and how the people of the community were involved. For instance it is displayed how a milorg-man opens a container recently dropped from an airplane. Råde Museum of Armed Forces is open saturdays and sundays in July, from 11.00 to 14.00. In addition, the museum will be open during the marked and town days. By contacting the cultural office one can be appointed a guide for a tour of the museum.Råde Forsvarsmuseum (Museum of "defence", of armed forces) in the "Teltebua" has been created by Råde Defence Union. The collection shall provide visitors with a piece of the history of the Norwegian Defence Forces, focusing on local history.

Kontaktinformasjon

Adresse:
1640