Saltholmen

Med sitt særegne kystmiljø ble Saltholmen i 1997 kåret til Råde kommunes utvalgte kulturminne. Stedet er i dag kommunens mest populære badeplass, men spor i svabergene vitner om at stedet har vært en sentral plass for rådes innbyggere opp gjennom tidene. De små hvite fiskebuene fra århundreskiftet ble etablert i en tid da holmen var sentrum for strandsitterne, fiske, hvalfangst, redskapstilvirking og saltutvinning. I dag fungerer sjøbodene som fritidshus.Ytterst på holmen har naturen opp gjennom årene laget et merkelig naturfenomen. To jettegryter med en diameter på 160-180 cm ble skapt da innlandsisen smeltet for over 1100 år siden. Dette skjedde ved at roterende smeltevann i kombinasjon med sand og småstein slipte seg nedover i fjellet. Et annet naturfenomen er de spesielle skurestripene som man finner på holmens ytterste bergknaus, disse er også et resultat av smeltingen av isen for ca. 11 000 år siden. Steiner og blokker i ismassene ble presset ned i berget med slik kraft at stripene ble dannet.Med sitt særegne kystmiljø ble Saltholmen i 1997 kåret til Råde kommunes utvalgte kulturminne, og spor i svabergene vitner om at stedet har vært en sentral plass for Rådes innbyggere opp gjennom tidene.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Saltholmen
1640